ZPĚT NA HOMEPAGE

Katalog vystavovatelů Aquatherm Praha 2020

printer

 Veolia

www.veolia.cz

Vedle tradičních služeb pro vodní, odpadové a energetické hospodářství poskytujeme i komplexní služby v oblastech chytrých řešení a úspory energií, využití moderních zdrojů energií, digitalizace, automatizace, elektromobility. Vyvíjíme, vyrábíme a instalujeme chytrá řešení a chytré technologie v rodinných domech, bytech, komerčních budovách i průmyslových podnicích.

In addition to traditional services for water, waste and energy management, we also provide comprehensive services in the areas of smart solutions and energy savings, use of modern energy sources, digitization, automation, electromobility. We develop, manufacture and install smart solutions and smart technologies in homes, apartments, commercial buildings and industrial enterprises.

hala 2D, stánek 601  ukázat na mapě veletrhu

adresa:
Na Florenci 15
110 00 Praha 1
Česká republika

602 264 367

petra.orosova@veolia.com

zařazení do nomenklatury:

1.1 Zdroje tepla: kotle a kotelny (plyn, elektro, tuhá paliva, olej, biomasa)

1.3 Tepelná čerpadla

1.4 Teplovzdušné vytápění

1.5 Kogenerace

1.6 Vytápění průmyslových a skladovacích hal a zemědělských objektů

1.7 Dálkové vytápění, předávací stanice

1.8 Dodavatelé elektřiny, plynu a tepla

1.13 Měření a regulace

1.14 Měření a rozúčtování tepla

2.2 Solární energie

2.3 Fotovoltaika

3.1 Chlazení

3.2 Klimatizace

3.3 Větrání domů a bytů

3.4 Větrání škol

3.6 Regulace

3.8 Rekuperace tepla a vlhkosti

4.7 Akumulace a přečerpávání

4.9 Měření a rozúčtování studené a teplé vody

6.1 Měřící, řídící a regulační technika

6.4 Měřící systémy, dálkové měření a zpracování naměřených údajů

Veolia: hala 2D, stánek 601Zobrazit další vystavovatele v této hale