ZPĚT NA HOMEPAGE

Katalog vystavovatelů Aquatherm Praha 2020

printer

 Testo, s.r.o.

www.testo.cz

Testo vyrábí ruční přenosné přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístroje pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzy spalin, detekce úniku plynu, přístroje pro servis chladicích a klimatizačních zařízení, termografii, měřicí systémy se sběrem dat a přístroje pro měření elektrických veličin. Testo provádí akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.

Testo manufactures hand portable instruments for the measuring of temperature, humidity, pressure and air flow speed, converters of the aforementioned quantities, instruments for the measuring of speed, light, noise,flue gas analysis, gas leackage detection, device for the servicing of cooling and VAC equipment, thermography, measuring system with storing data and instruments for measuring electrical quantities. Testo performs accredited and ISO calibration.

hala 3, stánek 333  ukázat na mapě veletrhu

adresa:
Jinonická 80
158 00 Praha 5
Česká republika

222 266 700

info@testo.cz

zařazení do nomenklatury:

1.13 Měření a regulace

6.1 Měřící, řídící a regulační technika

6.3 Zkušební technika

6.4 Měřící systémy, dálkové měření a zpracování naměřených údajů

6.5 Příslušenství a komponenty pro měřící techniku

Testo, s.r.o.: hala 3, stánek 333Zobrazit další vystavovatele v této hale