X- tá vlna je tu! 25. říjen 2021

X- tá vlna je tu a my bychom Vás rádi ubezpečili, že platí vše na čem jsme se domluvili při našich setkáních a dohod o Vaší rezervaci na veletrhu Aquatherm Praha 2022. Do března příštího roku je sice stále daleko, ale vnímáme aktuální situaci v ČR, kterou jsme asi všichni předpokládali a kterou každý můžeme hodnotit různě.

Náš pohled na aktuální restrikce je spíše pozitivní, a to především s ohledem na naši práci a realizace všech hromadných akcí, ať už jsou to veletrhy, průmyslová výroba, kulturní akce anebo jiná společenská setkání. Bez ohledu na osobní názor ohledně očkování proti Covidu, není třeba zdůrazňovat, že současná nařízení vedoucí k preferenci očkovaných osob (selekce na očkované a neočkované, svoboda cestování za hranice ČR, zkrácení doby platnosti testů a jejich povinná úhrada apod.) už dnes vede k nárůstu zájmu o vlastní očkování a zveřejňovaná čísla o hospitalizovaných vzhledem k průběhu onemocnění a komplikacích z pohledu očkovaných a neočkovaných osob v krátké budoucnosti nepochybně povede ke zlepšení situace v ČR… v kontextu březnu 2022 jsme o tom přesvědčeni, alespoň v tom věříme odborníkům z řad institucí v ČR.

My dále pokračujeme v práci. Minulý týden jsme zveřejnili aktuální stav rezervací ZDE. Do konce listopadu bychom měli rádi pohromadě maximum možných přihlášek k účasti tak, abychom zodpovědně mohli pokračovat v akvizici, přípravě doprovodného programu a přípravách obecně. V této souvislosti prosím věnujte pozornost následujícím fragmentům jak z vlastní přihlášky, tak i především z nájemní smlouvy mezi námi a majiteli areálu, která se Vás bezprostředně týká. Smlouva je Vám interně k dispozici k nahlédnutí, ale my jsme ji zodpovědně koncipovali tak, aby jste i v této - i když předpokládané aktuální situaci, neměli obavy s námi veletrh nadále připravovat.

MDL Expo x Pronajímatel:

veletrh se ruší a případné platby za pronájem areálu se vrací, a to z důvodu, že budou v účinnosti právní nebo jiné právně závazné akty orgánů veřejné správy České republiky a Akce se bude moci konat pouze v souladu se všemi opatřeními a zákony přijatými na ochranu zdraví a zamezení zhoršení epidemiologické situace, na základě kterých bude na Akci omezený počet lidí v interiérech, zákaz konzumace potravin v prostorách konání Akce nebo bude znemožněn přeshraniční pohyb osob mezi zeměmi ČR-SR nebo ČR-Rakousko nebo ČR-Polsko nebo ČR-Maďarsko nebo ČR-Německo, dále pak omezení takové intenzity, které vyžaduje pro vstup na nebo z území ČR z uvedených zemí absolvování povinné karantény (za omezení takové intenzity se nepovažuje např. povinnost vyplnění formuláře při vstupu z nebo do ČR, povinnost vlastnit potvrzení o prodělaném očkování apod.)

MDL Expo x vystavovatel:

Smluvní strany (organizátor veletrhu na straně jedné a vystavovatel na straně druhé) se dohodly na tom, že pokud v důsledku epidemiologické situace a na to navazujících regulatorních opatření státních orgánů České republiky se veletrh Aquatherm Praha nebude moci konat v avizovaném termínu platném při podpisu Závazné přihlášky na veletrh Aquatherm Praha vystavovatelem v daném roce pro daný ročník, zavazuje se organizátor veletrhu vrátit vystavovateli již uhrazenou zálohu za nájemné plochy v plné výši, a to až do začátku konání Akce. Organizátor je povinen vrátit zaplacenou zálohu vystavovateli za plochu v plné výši do 7 pracovních dní od plánovaného zahájení veletrhu.

Samozřejmě jsme Vám k dispozici pro případné upřesnění situace, kdykoliv v čase, až do vlastního zahájení veletrhu tak, aby Vám zbytečně nevznikly jakékoliv náklady spojené bezprostředně s přípravou veletrhu. My s Vámi vždy budeme všechna případná závažná rozhodnutí konzultovat, tak jak to máme ve zvyku.

Závěrem nám dovolte popřát Vám pevné zdraví a těšíme se na pokračování příprav veletrhu s Vaší účastí. Přejeme mnoho úspěchů našim přátelům z řad veletržních zpráv napříč Evropou – vybrané plánované veletrhy naleznete ZDE.