Visitors Identity Research (vir) - pro okamžité získání kontaktů

Systémové požadavky aplikace:

Mobilní zařízení Android.
Minimální verze OS – 4.0.2 a vyšší
Zařízení s fotoaparátem v rozlišení alespoň 5MB. V případě znečištěné optiky, dojde k chybovosti či úplné nečitelnosti QR kódů!
Pro pozdější export kontaktů je nutné datové připojení.

Příprava instalace:

Pro instalaci aplikace je nutno v Nastavení povolit instalaci z cizích zdrojů - Nastavení -> Zabezpečení -> zaškrtnout položku „Neznámé zdroje“

 

Instalace:

Aplikaci si můžete instalovat buď oskenováním QR kódu na této stránce

Nebo přímém stažení z odkazu  ZDE

Používání aplikace:

Aplikace je primárně určena pro snímání a ukládání kontaktů na veletrzích Aqua-Therm. Veškeré kontakty se v programu řadí do skupin dle jednotlivých veletrhů. I přesto je možnost snímat jakékoli kontakty šířené prostřednictvím QR kódů v formátu vCard 3.0.
Nelze ukládat QR kódy obsahující výhradně textová data, odkazy, produktové informace, hesla, vCal události či sms.

Základní pracovní plocha aplikace:

  

 ukončení aplikace

 menu předvoleb

1 – tlačítko pro načtení QR kódu

2 – Hromadný export kontaktů

3 – Zobrazení přehledu kontaktů

4 – informace o celkovém počtu uložených kontaktů

Název daného veletrhu (Aqua-therm Praha 2016 nebo Aqua-therm Nitra 2016) se Vám objeví až po načtení prvního QR kódu daného návštěvníka.

Pro účely vyzkoušení můžete použít níže uvedené QR kódy

Aqua-Therm Praha 2016   Aqua-Therm Nitra 2016
     

      

 

zavření menu předvoleb:

1 – nastavení skrytí nebo zobrazení vybraných veletrhů. Veškeré cizí kontakty u kterých nebyl rozpoznán veletrh jsou ukládány do kategorie „Cizí zdroje“

2 – Výber jazyka aplikace

3 – Informace o verzi, autorství, copyright

 

      

Obrazovka s přehledem kontaktů:

1 – pole pro rychlé vyhledávání
Není nutno psát háčky/čárky, aplikace vyhledá jeméno „Čepička“ pokud napíšete do pole „cepicka“

2 – proužek rychlé skoku na písmeno
Pokud je písmeno neaktivní (šedivé) pak to znamená, že nemáte uložen žádný kontakt s příjmením začínajícím na dané písmeno

3 – táhnutím řádku vlevo se rozbalí tlačít pro okamžité smazání kontaktu

Symbol   na řádku kontaktu značí, že ke kontaktu byla přidána vaše vlastní poznámka.
Vaše poznámky budou exportovány spolu s kontakty také při hromadném exportu.

Kliknutím na řádek kontaktu se přesunete na Detail kontaktu

 

       

Detail kontaktu:

1 – karta s detaily uloženého kontaktu.
Kliknutí na řádek telefonu se otevře nabídka s možností ihned telefonovat.
Kliknutím na e-mail se otevře e-mailový klient na zařízení.
Kliknutí na www se otevřou webové stránky v prohlížeči na zařízení.

2 – poznámka, po kliknutí do této sekce můžete ukládat, upravovat či mazat poznámky

3 – odstranění kontaktu z databáze
Odstranění je nevratné

4 – kliknutím se celý kontakt přidá jako nový kontakt do vašeho telefonu

5 – odeslání kontaktu – umožní odeslat kontaktní údaje jako soubor vCard pro import do jiných zařízení, Google kontaktů nebo Outlooku

 

      

Hromadný export kontaktů:

1 – výběr veletrhu nebo kategorie

2 – výběr typu exportu
Excel – určený pouze pro otevírání na PC s verzí Office 2007 a vyšší. Při pokusu o zobrazení v jiných programech může docházet k chybám. Soubor je exportován v kódování Unicode.

vCard – určený pro import do adresáře Windows, Google mail nebo Outlook. Soubor je exportován v kódování Unicode, na některých zařízeních může docházet k chybnému zobrazení českých znaků.

CSV – soubor oddělený čárkami pro import do Excelu, Google mail či jiných aplikací. Soubor je exportován v kódování Unicode, na některých zařízeních může docházet k chybnému zobrazení českých znaků.

3 – umístění souboru
Odeslat - soubor lze odeslat buď e-mailem, na cloudová úložiště či odeslat přes Bluetooth či Wifi.

Uložit – exportovaný soubor bude uložen do paměti telefonu

Vystavovatel bere na vědomí, že veškerá práva k aplikaci jsou vlastnictvím společnosti MDL EXPO s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 24712647, a to včetně práva autorského a vystavovatel není oprávněn tuto aplikaci využívat mimo své potřeby v rámci veletrhu AQUA THERM PRAHA 2016. Vystavovatel se současně zavazuje, že uvedenou aplikaci nebude užívat bez souhlasu jejího autora - výše uvedené společnosti.

The exhibitor accepts that all rights to the application which is owned by MDL EXPO Ltd., headquartered Šmeralova 170/31, Bubeneč, CZ 170 00 Praha 7, VAT-ID: CZ24712647, including copyright, and exhibitor is not authorized to use this application besides his needs within the fair Aqua-Therm 2016. Exhibitor concurrently accepts that he won´t use mentioned application without the approval of its author - the above-mentioned companie.