program-veletrhu

Nové konferenční prostory 1. patro, vstupní hala VH2

             
Generální partner doprovodného programu:    

Úterý 1. 3. 2016

10.20 – 11.00

Slavnostní zahájení veletrhu
Pořadatel: MDL Expo s.r.o.

Vážení vystavovatelé a návštěvníci, vážené dámy a pánové, jste srdečně zváni.

21. mezinárodní veletrh Aqua-Therm Praha otevře pan Benedikt Binder-Krieglstein, MBA, obchodní ředitel Reed Messe GmbH, Mgr. Michal Dražďanský, ředitel MDL Expo s.r.o., a Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel a místopředseda představenstva ABF, a.s., za účasti Mgr. Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí ČR, Ing. Jiřího Koliby, náměstka pro stavebnictví MPO, Mgr. Miroslava Wolfa, tajemníka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Jaroslava Foldyny, místopředsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny České republiky a za účasti zástupců odborných partnerů prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc., prezidenta Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA a Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., ředitelky portálů TZB-info.cz a ESTAV.cz .

Slavnostním zahájením Vás bude provázet paní Lejla Abbasová a pomyslné brány veletrhu otevřou i krásné melodie ze světových muzikálů v podání sopranistky Pavlíny Senić a Josefa Štágra.

11.15 – 18.00

Pořadatel: Sekce Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí
Odborný garant: Ing. Marcel Kadlec

Blok I – REZIDENČNÍ VĚTRÁNÍ
• Větrání bytových prostor – Ing. Jaroslav Zima Společnost pro odvlhčování staveb
• Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov – Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotnický ústav
• Mýty a fakta energetických štítků u residenčních jednotek, sortiment pro residenční větrání – Ing. Pavel Novotný, Systemair
• Větrání bytových prostor – rekonstrukce větrání panelových domů – Ing. Oto Pump, Elektrodesign ventilátory s.r.o.

Blok II – EKODESING
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.

• Ekodesign pro větrací a klimatizační jednotky – Ing. Miloš Lain, Ústav techniky prostředí, FS ČVUT
• „Nařízení EK č.1253/2014 – praktické dopady pro výrobce, projektanty a investory" – Ing. Radim Šourek, DencoHappel CZ a.s.
• Ekodesign residenčních větracích jednotek – energetický štítek z pohledu koncového uživatele
– Ing. Otakar Pump, Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• Rekuperace tepla – nové trendy ROV – Ing. Vykysalý, KASTT s.r.o
• „Novinky u firmy DencoHappel z pohledu nařízení EK č.1253/2014" – Ing. Libor Komárek, DencoHappel CZ a.s.
• Potrubní, sestavné a kompaktní VZT jednotky – specifika aplikace Nařízení EK 1253/2014, Ing. Jan Měrka, Remak
• Ekodesing – vzduchotechnické jednotky z pohledu tvorby přidané hodnoty – Ing. Vítězslav Kotík, MBA, CIC Hřebec
• 2VV v souladu s EKODESIGNEM, Marta Kunzmannová, 2VV Pardubice

Zvou Vás společnosti:

     
 
           

Středa 2. 3. 2016

10.30 – 12.15

Energetická účinnost, ErP ve vzduchotechnice a v oboru tepelných čerpadel, změny požadavků na budovy.
Pořadatel: TZB-info

3 přednášky zahraničních expertů na aktuální témata, která řeší odborná veřejnost. Nenechte si ujít nové podmínky pro výrobky a otopné soustavy. Přednášky budou simultánně tlumočeny do ČJ.
• Zásadní vliv efektivního řešení ventilátoru pro splnění požadavků na účinnost větracích jednotek: Efficient fan solutions for efficiency requirements of ventilation units – Thomas Bader, Product Management Centrifugal Fans, Ziehl-Abegg SE, Německo.
• Energetické štítky pro tepelná čerpadla v Evropě a jak ovlivňují teplená čerpadla energetickou náročnost budov a životní prostředí – zástupce evropské asociace EHPA, Německo.
• Termín pro realizaci budov s nulovou potřebou energie se blíží – jak se mají připravit projektanti?
Budovy s nulovou potrebou energie v SR – prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING president ZSVTS, Slovensko

12.30 – 13.15

Slavnostní udílení zlatých medailí oceněným exponátům
Pořadatel: MDL Expo s.r.o., moderuje paní Lejla Abbasová

Slavnostní vyhlášení výrobků, které nejvíce zaujaly porotu 21. mezinárodního odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky.

13:30 – 15:00

EU's energy and environmental strategy and its impact to HVAC world
Pořadatel: REHVA
Předsedající: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Budovy představují v evropských plánech týkajících se udržitelných energií, podporovaných ambiciózními směrnicemi a evropskými standardy, upřednostňovaný sektor.

Vývoj a inovace v sektoru budov byly v posledním desetiletí vedeny rámcem evropských cílů a podpůrné politiky. Na trhu jsou k dispozici inovativní technologie umožňující významné zmenšení energie používané budovami a přispívající ke snížení požadavků na energie, což je hlavní prioritou plánu EU pro energetickou unii. Nyní nastává čas zohlednit používání vyvinutých hospodárných technologií a nástrojů. Tento seminář bude zkoumat, jak použít a rozvinout inovativní stavební technologie ke zlepšení energetické účinnosti evropských budov, a bude diskutovat o technologických úkolech, kterým čelí regiony a města při plánování a realizaci rozsáhlých energetických renovací. Seminář zaměřený na praxi zdůrazní inovativní systémová řešení a dobré příklady chytrých
a udržitelných budov a okrsků. Přednášky jsou simultánně tlumočeny.

• Kvalita vnitřního prostředí v energeticky účinných a inteligentních budovách
– Prof. Karel Kabele, prezident REHVA, Česká republika
• Optimalizace aktuálního energetického výkonu NZEB interakcí uživatele
– Prof. Stefano Corgnati, viceprezident REHVA, Itálie
• Převod environmentálního plnění do plnění finančního – Frank Hovorka, viceprezident REHVA, Francie
• Rámcové energetické plnění v revidovaném překlenovacím standardu EPB
– Jaap Hogeling, ISSO, předseda výboru programu CENTC 371, Nizozemí
• Energetická účinnost a vnitřní prostředí obytných budov po renovaci na Slovensku
– prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., EUR ING president ZSVTS, Slovensko

15:10 – 15:40

Tepelná čerpadla – tisková konference
Pořadatel: AVTČ

Výsledky kulatého stolu, který se konal za účasti zástupců EHPA, AVTČ a MŽP ČR, SFŽP ČR.

Čtvrtek 3. 3. 2016

10.30 – 13.30

26. výroční schůze Svazu chladicí a klimatizační techniky
místo konání: sál č. 1, vstupní hala I

10.30 – 16.00

Kotlíkové dotace – přichází fáze realizace
Pořadatel: TZB-info

Od ledna spuštěný celorepublikový dotační titul na výměnu kotlů na tuhá paliva pro rodinné domy s celkovou výší evropské dotace
9 miliard Kč pro 2016 – 2020 běží. Odborná veřejnost ale diskutuje např. o změně pravidel, kdy se seznam zahltil novými výrobky se „samoověřením", kdo provedl poměrně složitý přepočet z naměřených hodnot na parametry dle ekodesignu, o promarněné šanci, kdy pro tepelná čerpadla mohl existovat objektivní parametr SCOP, který by jim zjednodušil orientaci na trhu tepelných čerpadel atd.

• Úvodní slovo – přehled čerpání, seznam dotovaných zdrojů, další vlny kotlíkové dotace
– ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení národních programů
– Bohdan Polak, ředitel Odboru ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR

Tuhá paliva
• Kotlíkové dotace – rádce na TZB-info – Vladimír Stupavský
• Očekáváme menší emise, očekáváme správně? – Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
• Kvalita kotlů – Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel APTT
• Jak se zkouší kotle? – Milan Holomek, vedoucí zkušebny tepelných a ekologických zařízení, SZÚ Brno
• Jak kontrolovat kotle? Legislativní novinka: kontroly provozovaných kotlů – Ing. Zděněk Lyčka
V letošním roce se musí rozběhnout pravidelné kontroly kotlů na pevná paliva. Jaký je mechanismus autorizace kontrolorů, způsob vedení centrální evidence a podrobnosti o dokladech o kontrole.
• Kontroly komínů před výměnou kotle na tuhá paliva, nové materiály – Společenstvo kominíků ČR
• Dotovaný kotel na uhlí? – Závazek na řadu let, který vás může přijít hodně draho – Marek Řebíček
• Nabídka kotlů na dřevo a pelety pro kotlíkové dotace, kvalita a dostupnost pelet – Vladimír Stupavský

Kotle na plyn
• Podmínky výměny kotle na tuhá paliva za kotel na plyn
• Nový systém vložkování komína pro kondenzační kotle a inovativní plynový kotel vhodný pro generační výměnu kotlů
– Ing. Jan Soukup, Brilon

Tepelná čerpadla:
• Podmínky výměny kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, stav tepelných čerpadel na českém trhu
– Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ

16.00 – 18.00

Tisková konference Bosch Termotechnika

Pátek 4. 3. 2016

10.30 – 12.30

Vytápění, regulace a teplá voda
Pořadatel: TZB-info ve spolupráci se sekcí Vytápění Společnosti pro techniku prostředí
Odborný garant: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

• Použitelnost a chování otopných těles se sériovým zatékáním: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
• Termostatických hlavice s možností nastavení diferenčního tlaku
• Regulace otopné soustavy po zateplení – Ing. Vladimír Galád
• Návrh zásobníku teplé vody s ohledem na volbu zdroje tepla a zařízení pro přípravu teplé vody vs. Ekodesign
– Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
• Plynové kondenzační kotle v nerekonstruovaných otopných soustavách rodinných domů a bytů
– Ing. Pavel Kvasnička

12:30 – 13:30

Nový energetický koncept budov
Pořadatel: TZB-info ve spolupráci s Fenix Trading

Představení pilotního projektu administrativní budovy v Jeseníku. Účelem projektu je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid" tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele.
Vizí je vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí částečně autonomní provoz objektu.
Do pracovní skupiny, která má za úkol vyhodnocovat získané údaje, vyslaly své experty i MPO, MŽP a ERÚ. O informace z projektu projevil zájem i předseda představenstva ČEPS.
Na TZB-info můžeme sledovat on-line přenos ze stavby nového objektu.

• Představení projektu Ing. Vladimír Svozil, Fenix Trading
• Představení energetického hodnocení budovy – Ing. Miroslav Urban Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
• Řízení soustavy vzhledem k výrobě elektřiny, distribuční síti i elektrickému vytápění
– Ing. Jan Včelák, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

13.30 – 16.00

Obnovitelné zdroje energie, tepelná čerpadla
Pořadatel: ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

• Ověřování účinnosti solárních kolektorů – Ing. Nikola Pokorný, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
• Hodnocení soustav s tepelnými čerpadly – Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
• Nové trendy v oblasti vytápění objektů pomocí tepelných čerpadel – Marek Bezouška, odborný referent a školitel Viessmann
• Hodnocení SCOP tepelných čerpadel pro vytápění
– Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
• Obnovitelné zdroje energie

Změny v programu vyhrazeny.