Hodnocení

required
required

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU

Technické parametry (hmotnost, rozměry, výkon apod.)
Energetická účinnost
Životnost a kvalita použitých komponent
Možnost recyklace po uplynutí životnosti
Nároky na montáž, obsluhu a údržbu, stupeň automatizace
Inovativnost řešení
Doba návratnosti investice/ekonomická efektivnost
Vliv na životní prostředí (emise znečišťujících látek, hlučnost, soulad s předpisy o environmentálním navrhování výrobků, ekologická udržitelnost, obnovitelnost použitého materiálu)
Využití obnovitelných zdrojů energie
Náklady na servis a opravy
Provozní spolehlivost
Dostupnost servisního partnera
Monitoring zařízení na dálku prodejcem/ servisním technikem
Design
Originalita výrobku

Pole označené jsou povinné. Číslo nula znamená NEHODNOCENÉ

KONTAKT NA POŘADATELE SOUTĚŽE

Ing. Andrea Habancová,
MDL Expo s.r.o.,
Šmeralova 31,
170 00 Praha 7

Tel.: +421 948 955 722,
+420 601 224 464,
E-mail: andreamdlexpo.cz, tzbexpo-prahamdlexpo.cz