E-news - homepage

obrázek
26.4.2016

Závěrečná zpráva Aquatherm Praha 2016

Co jsou zajímavosti, které stojí za to si v rámci letošního ročníku připomenout? Určitě doprovodný program v duchu inovací, energetické účinnosti, eco designu a obnovitelných zdrojů energie, ale i návrat firem ze zdravotechniky, čímž se přehlídka oboru TZB stala opět komplexnější a ucelenější. Také nový systém elektronické registrace pro návštěvníky a v neposlední řadě atraktivní firemní expozice ve všech halách, které poutaly svým vzhledem a předčily očekávání každého návštěvníka.

obrázek
26.4.2016

Vyhodnocení kampaně pro podporu veletrhu Aquatherm Praha 2016

Ozvěny mediální kampaně po veletrh potvrdili její správné zaměření. Vždyť reklamní spoty v televizi shlédlo téměř 3 miliony diváků, na rádiu Impuls slyšelo další 2 miliony, nemluvě o dalších médiích jako internet, billboardy nebo denní, odborný nebo lifestylový tisk.

obrázek
30.3.2015

ISH 2015 - zaříkávací formulí je heslo související s úsporami energie

Mezi 2 500 vystavovateli se rozhodně neztratili čeští výrobci. V oblasti vytápění, klimatizace a větrání je kladen mimořádný důraz na nízkou spotřebu elektrické energie. Emisní třídy a účinnosti u kotlů na tuhá paliva je věc v Německu již řadu let vyřešená, ale je to stále živé téma. Opět bylo vidět tradiční "německé" téma hygieny vody. A samozřejmě krásné designové kousky v sanitární technice.

41-43/43 stránka: [ ] 3