Doprovodný program veletrhu 2016

Nové konferenční prostory 1. patro, vstupní hala VH2

             
Generální partner doprovodného programu:    

Úterý 1. 3. 2016

10.20 – 11.00

Slavnostní zahájení veletrhu
Pořadatel: MDL Expo s.r.o.

Slavnostním zahájením Vás bude provázet paní Lejla Abbasová a pomyslné brány veletrhu otevřou i krásné melodie ze světových muzikálů v podání sopranistky Pavlíny Senić a Josefa Štágra.

11.15 – 18.00

Pořadatel: Sekce Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí
Odborný garant: Ing. Marcel Kadlec

Blok I – REZIDENČNÍ VĚTRÁNÍ
Větrání bytových prostor – Ing. Jaroslav Zima Společnost pro odvlhčování staveb
Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov – Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotnický ústav
Mýty a fakta energetických štítků u residenčních jednotek, sortiment pro residenční větrání – Ing. Pavel Novotný, Systemair
Větrání bytových prostor – rekonstrukce větrání panelových domů – Ing. Oto Pump, Elektrodesign ventilátory s.r.o.

Blok II – EKODESING
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.

Ekodesign pro větrací a klimatizační jednotky – Ing. Miloš Lain, Ústav techniky prostředí, FS ČVUT
• „Nařízení EK č.1253/2014 – praktické dopady pro výrobce, projektanty a investory" – Ing. Radim Šourek, DencoHappel CZ a.s.
Ekodesign residenčních větracích jednotek – energetický štítek z pohledu koncového uživatele – Ing. Otakar Pump, Elektrodesign ventilátory s.r.o.
Rekuperace tepla – nové trendy ROV – Ing. Vykysalý, KASTT s.r.o
• „Novinky u firmy DencoHappel z pohledu nařízení EK č.1253/2014" – Ing. Libor Komárek, DencoHappel CZ a.s.
Potrubní, sestavné a kompaktní VZT jednotky – specifika aplikace Nařízení EK 1253/2014, Ing. Jan Měrka, Remak
Ekodesing – vzduchotechnické jednotky z pohledu tvorby přidané hodnoty – Ing. Vítězslav Kotík, MBA, CIC Hřebec
2VV v souladu s EKODESIGNEM - Marta Kunzmannová, 2VV Pardubice

Zvou Vás společnosti:

     
 
                 

Středa 2. 3. 2016

10.30 – 12.15

Energetická účinnost, ErP ve vzduchotechnice a v oboru tepelných čerpadel, změny požadavků na budovy.
Pořadatel: TZB-info

3 přednášky zahraničních expertů na aktuální témata, která řeší odborná veřejnost. Nenechte si ujít nové podmínky pro výrobky a otopné soustavy. Přednášky budou simultánně tlumočeny do ČJ.
Zásadní vliv efektivního řešení ventilátoru pro splnění požadavků na účinnost větracích jednotek. Efficient fan solutions for efficiency requirements of ventilation units – Thomas Bader, Product Management Centrifugal Fans, Ziehl-Abegg SE, Německo.
Energetické štítky pro tepelná čerpadla v Evropě a jak ovlivňují teplená čerpadla energetickou náročnost budov a životní prostředí – zástupce evropské asociace EHPA, Německo.
Termín pro realizaci budov s nulovou potřebou energie se blíží – jak se mají připravit projektanti? Budovy s nulovou potrebou energie v SR – prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING president ZSVTS, Slovensko

Zvou Vás společnosti:

        

12.30 – 13.15

Slavnostní udílení zlatých medailí oceněným exponátům
Pořadatel: MDL Expo s.r.o., moderuje paní Lejla Abbasová

Slavnostní vyhlášení výrobků, které nejvíce zaujaly porotu 21. mezinárodního odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky.

13:30 – 15:00

EU's energy and environmental strategy and its impact to HVAC world
Pořadatel: REHVA
Předsedající: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Budovy představují v evropských plánech týkajících se udržitelných energií, podporovaných ambiciózními směrnicemi a evropskými standardy, upřednostňovaný sektor.

Vývoj a inovace v sektoru budov byly v posledním desetiletí vedeny rámcem evropských cílů a podpůrné politiky. Na trhu jsou k dispozici inovativní technologie umožňující významné zmenšení energie používané budovami a přispívající ke snížení požadavků na energie, což je hlavní prioritou plánu EU pro energetickou unii. Nyní nastává čas zohlednit používání vyvinutých hospodárných technologií a nástrojů. Tento seminář bude zkoumat, jak použít a rozvinout inovativní stavební technologie ke zlepšení energetické účinnosti evropských budov, a bude diskutovat o technologických úkolech, kterým čelí regiony a města při plánování a realizaci rozsáhlých energetických renovací. Seminář zaměřený na praxi zdůrazní inovativní systémová řešení a dobré příklady chytrých a udržitelných budov a okrsků. Přednášky jsou simultánně tlumočeny.

• Kvalita vnitřního prostředí v energeticky účinných a inteligentních budovách
– Prof. Karel Kabele, prezident REHVA, Česká republika
• Optimalizace aktuálního energetického výkonu NZEB interakcí uživatele
– Prof. Stefano Corgnati, viceprezident REHVA, Itálie
• Převod environmentálního plnění do plnění finančního – Frank Hovorka, viceprezident REHVA, Francie
• Rámcové energetické plnění v revidovaném překlenovacím standardu EPB
– Jaap Hogeling, ISSO, předseda výboru programu CENTC 371, Nizozemí
• Energetická účinnost a vnitřní prostředí obytných budov po renovaci na Slovensku
– prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., EUR ING president ZSVTS, Slovensko

Zvou Vás společnosti:

  

15:10 – 15:40

Tepelná čerpadla – tisková konference
Pořadatel: AVTČ

Výsledky kulatého stolu, který se konal za účasti zástupců EHPA, AVTČ a MŽP ČR, SFŽP ČR.


Čtvrtek 3. 3. 2016

10.30 – 13.30

26. výroční schůze Svazu chladicí a klimatizační techniky
místo konání: sál č. 1, vstupní hala I

10.30 – 16.00

Kotlíkové dotace – přichází fáze realizace
Pořadatel: TZB-info

Od ledna spuštěný celorepublikový dotační titul na výměnu kotlů na tuhá paliva pro rodinné domy s celkovou výší evropské dotace
9 miliard Kč pro 2016 – 2020 běží. Odborná veřejnost ale diskutuje např. o změně pravidel, kdy se seznam zahltil novými výrobky se „samoověřením", kdo provedl poměrně složitý přepočet z naměřených hodnot na parametry dle ekodesignu, o promarněné šanci, kdy pro tepelná čerpadla mohl existovat objektivní parametr SCOP, který by jim zjednodušil orientaci na trhu tepelných čerpadel atd.

Úvodní slovo – přehled čerpání, seznam dotovaných zdrojů, další vlny kotlíkové dotace
– ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení národních programů
– ing. Bohdan Polák, ředitel Odboru ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR

Tuhá paliva
Kotlíkové dotace - rádce na TZB-info – Ing. Vladimír Stupavský, TZB-info
Očekáváme menší emise, očekáváme správně? - Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností v České republice do roku 2022 vyplývající z Nařízení Komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Rizika, nepříjemnosti a sankce s tím související - Karel Kincl, produktový manažer, společnost ENBRA, a.s.
Kvalita kotlů - Ing. Zděněk Lyčka
Jak se zkouší kotle? – Milan Holomek, vedoucí zkušebny tepelných a ekologických zařízení, SZÚ Brno
Jak kontrolovat kotle? Legislativní novinka: kontroly provozovaných kotlů – Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel APTT
V letošním roce se musí rozběhnout pravidelné kontroly kotlů na pevná paliva. Jaký je mechanismus autorizace kontrolorů, způsob vedení centrální evidence a podrobnosti o dokladech o kontrole.
Kontroly komínů před výměnou kotle na tuhá paliva - Zbigniew Adamus, člen Rady Společenstva kominíků ČR a soudní znalec v oboru komínů
Dotovaný kotel na uhlí? - Závazek na řadu let, který vás může přijít hodně draho - Marek Řebíček, Kloboucká Energo, s.r.o.
Nabídka kotlů na dřevo a pelety pro kotlíkové dotace, kvalita a dostupnost pelet – Ing. Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta
Využití kotlíkové dotace pro kotle BENEKOV

Kotle na plyn
Podmínky výměny kotle na tuhá paliva za kotel na plyn
Nový systém vložkování komína pro kondenzační kotle a inovativní plynový kotel Intergas vhodný pro generační výměnu kotlů – Ing. Jan Soukup, Brilon

Tepelná čerpadla:
Podmínky výměny kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, stav tepelných čerpadel na českém trhu– Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ

Zvou Vás společnosti:

           

16.00 – 18.00

Tisková konference Bosch Termotechnika

Zve Vás společnost:


Pátek 4. 3. 2016

10.30 – 12.30

Vytápění, regulace a teplá voda
Pořadatel: TZB-info ve spolupráci se sekcí Vytápění Společnosti pro techniku prostředí
Odborný garant: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Použitelnost a chování otopných těles se sériovým zatékáním - prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Výhody pohonu čerpadel s elektronicky komutovaným motorem ECM - Ing. Pavel Synáč, Wilo
Regulace otopné soustavy po zateplení – Ing. Vladimír Galád
Návrh zásobníku teplé vody s ohledem na volbu zdroje tepla a zařízení pro přípravu teplé vody vs. Ekodesign - Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Plynové kondenzační kotle v nerekonstruovaných otopných soustavách rodinných domů a bytů – Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika
Měřiče tepla - historie měření až po současnost - Ing. Petrem Holyszewski, Enbra

Zvou Vás společnosti:

           

12:30 – 13:30

Nový energetický koncept budov
Pořadatel: TZB-info ve spolupráci s Fenix Trading

Představení pilotního projektu administrativní budovy v Jeseníku. Účelem projektu je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid" tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele.
Vizí je vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí částečně autonomní provoz objektu.
Do pracovní skupiny, která má za úkol vyhodnocovat získané údaje, vyslaly své experty i MPO, MŽP a ERÚ. O informace z projektu projevil zájem i předseda představenstva ČEPS.
Na TZB-info můžeme sledovat on-line přenos ze stavby nového objektu.

Představení projektu Ing. Cyril Svozil, Fenix Trading
Představení energetického hodnocení budovy – Ing. Miroslav Urban Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Řízení soustavy vzhledem k výrobě elektřiny, distribuční síti i elektrickému vytápění – Ing. Jan Včelák, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Zvou Vás společnosti:

     

13.30 – 16.00

Obnovitelné zdroje energie, tepelná čerpadla
Pořadatel: TZB-info a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

Solární FV systémy pro přípravu TV - Ing. Martin Grygar, Družstevní závody Dražice
Nové trendy v oblasti vytápění objektů pomocí tepelných čerpadel - Marek Bezouška, odborný referent a školitel Viessmann
Energetické štítkování tepelných čerpadel - sezónní topný faktor SCOP - Ing. Antonín Kolbábek - AVTČ a SZÚ (Strojírenský a zkušební ústav)
Fotovoltaika pro budovy - technologie, integrace, ceny - Ing. Ladislava Černá, Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů, FEL ČVUT

Zvou Vás společnosti:

        

SÁL 2, Vstupní hala 1

Středa 2. 3. 2016

11:00 – 14.20 hod

Pořadatel: TZB-info a Sekce Zdravotní a průmyslové instalace STP
Odborný garant: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

11:00– 11.20 hod   

Cena vody v roce 2016 - Ing. Radek Novotný

Přednášející je zároveň autorem projektu Pravda o vodě, který obsahuje informace o cenách vody, a dnes již o více než 20 největších vodárnách. U nich lidé najdou zisky a jejich porovnání, vývoj vodného a stočného v dokumentech za řadu let. Cílem projektu je upozornit na to, že v ČR se uzavírají nevýhodné smlouvy se zahraničními koncerny, které odklání velkou část financí inkasovaných od občanů z vodného a stočného na účty v zahraničí. Vodárnám přitom schází peníze na obnovu sítí a díky těmto „smlouvám“ přišly také o možnost získat dotace na obnovu sítí. (příklad Hl.město Praha).

11:20 – 11.40   Novinky v sortiment pro připojení zařizovacích předmětů  - HL Hutterer Lechner

11:40 – 12:00   Nový podomítkový systém HANSABLUEBOX pro připojení baterií – Hansa Česko

12:00 – 14:00   Čerpadla pro vodu a kanalizaci, sortiment, projektování – Ing. Petr Vacek, Wilo

14:00 – 14:20   Hospodaření s dešťovou vodou – aktuality – projekt Počítáme s vodou

Zvou Vás společnosti:

           


Změny v programu vyhrazeny.