Doprovodný program veletrhu

  AQUATHERM PRAHA MEETING 2020

  Generální dodavatel doprovodného programu: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka  TZB-info a ESTAV.cz
  Vstup na přednášky je zdarma, bez registrace a platí do vyčerpání kapacity sálů.
  Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena až 4 body
  ÚTERÝ 3. 3. 2020

  ČVUT UCEEB FÓRUM

  pořádá:                ČVUT UCEEB                                   

  místo konání:    vstupní hala 1 -  sál č. 1

  Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

  10:30 – 11:00     ČVUT UCEEB 2020, doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.

  Úvodní přednáška doprovodného programu, během níž budou představeny nejzajímavější projekty ČVUT UCEEB a jejich dopady v praxi. Dále nastíní směry, kterými se bude v příštích letech ubírat stavebnictví v České republice, především v souvislosti s novou legislativou a požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie i měnícím se trhem s energiemi.

  11:00 – 11:45     Technické systémy budov v kombinaci s fotovoltaikou, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

  Fotovoltaické systémy nacházejí čím dál větší uplatnění v budovách. Ne vždy je však jejich využití ekonomicky nebo energeticky výhodné. Přednáška nejprve ukáže využitelnost fotovoltaických aplikací v domě spotřebovávajícím elektrickou energii pouze pro domácí spotřebiče, dále pak v kombinaci s elektrickou přípravou teplé vody, elektrickým vytápěním a provozem tepelného čerpadla. Zároveň bude prezentována jednoduchá pomůcka umožňující pouze na základě roční bilance spotřeby a velikosti FV systému dopředu určit realistickou využitelnost jím vyprodukované elektřiny.

  11:45 – 12:15     Inovace v solárních systémech, Ing. Petr Wolf, Ph.D.

  Stručný přehled současných technických parametrů klíčových komponent fotovoltaických systémů a jejich provedení. V příspěvku budou uvažovány bateriové i bezbateriové systémy. Technické aspekty budou ukázány současně s ekonomickou a legislativní stránkou.

  12:15 – 12:45     Mikroelektrárna WAVE – kotel, který vyrábí teplo i elektřinu, Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

  Předmětem příspěvku je aktuální stav vývoje moderního kotle na dřevní štěpky o tepelném výkonu 120 kW, který produkuje kromě tepla také 6 kW elektřiny. Budou ukázány technické a ekonomické souvislosti typových instalací.

  12:45 - 13:30      Pauza

  13:30 – 14:00     Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

  Experimentální prototyp autonomního systému pro získávání vody ze vzduchu v prostředí pouště byl v roce 2019 testován ve Spojených arabských emirátech. V rámci širšího výzkumu byla získána řada poznatků z provozu, které byly následně využity pro účely návrhu zařízení pro Český pavilon na EXPO 2020 v Dubaji. Přednáška ukáže výsledky a stav jeho příprav.

  14:00 – 14:30     Čerpadlové jednotrubkové instalace – inovativní technologie řízení otopných systémů, Ing. Jiří Dostál

  Technologie otopných sítí se vyvíjejí tak pomalu, že se zdánlivě nevyvíjejí vůbec. Nicméně, není tomu tak. Pohledem do historie nejprve ukážeme, jak se použité technologie postupně měnily a otopné sítě vylepšovaly. Následně představíme koncept otopné sítě, o které jste možná ještě neslyšeli – čerpadlovou jednotrubkovou síť. Budeme se věnovat především principu fungování a vlastnostem takového zapojení. Přednášku uzavřeme představením rozpracovaného výzkumného konceptu řídicího prvku pro toto zapojení. Funkcionalitu předvedeme živě na testovacím zařízení.

  14:30 – 15:00     Pokročilá větrací jednotka s termoelektrickými moduly pro chlazení i vytápění, Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

  Jak zajistit, aby jednoduchá větrací jednotka chladila a ohřívala vzduch bez nutné podpory systémů vytápění a chlazení? Představíme výsledky ověření technického řešení pokročilé lokální větrací jednotky, která využívá výměník s termoelektrickými moduly pro úpravu teploty čerstvého vzduchu. Poukážeme na možnosti využití termoelektrické technologie v systémech větrání, její výhody i nevýhody.

  15:00 – 15:30     Solární termické systémy pro nízkouhlíkové budovy, Ing. Nikola Pokorný

  Solární termické systémy lze efektivně kombinovat s řadou zdrojů tepla. Přednáška ukáže aplikační možnosti solární termiky v budovách, které jsou cíleně koncipované pro minimalizaci uhlíkové stopy.

  15:30 – 16:00     Optimalizace návrhu obnovitelných zdrojů energie pro budovy, Ing. Jiří Novotný

  Optimalizace návrhu zdrojů energie pro danou budovu odpovídá na základní otázku: s jakým zdrojem energie lze dosáhnout nejnižších celkových nákladů pro splnění předem definovaného požadavku, např. maximální roční potřeba neobnovitelné primární energie nebo zadaná maximální roční produkce CO2? V rámci optimalizace je na základě počítačové simulace s krátkým časovým krokem vyhodnocováno velké množství návrhových variant OZE a jejich kombinací z pohledu cílové funkce. Přednáška ukáže praktické příklady a výsledky optimalizací.

  16:00 – 16:30     PV Forecast – benefity předpovědi osvitu, RNDr. Vladislav Martínek

  Předpověď slunečního osvitu pro fotovoltaické zdroje poskytuje výchozí data pro prediktivní řízení energetického hospodářství. Pomáhá tím kompenzovat proměnlivost slunečního svitu jako zdroje energie. Za pomoci služby predikce osvitu PV Forecast, která je v základní podobě volně dostupná, lze efektivně řídit bateriová úložiště s perspektivou až 10% navýšení využití energie ze slunce.


  FÓRUM ODBORNÝCH ŠKOL

  pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR, moderátor Zdena Habartová, doc. Ing. Aleš Rubina

  místo konání:    vstupní hala 2 - přednáškový sál

  11.00 – 15.45    

  Celorepubliková soutěž vědomostní olympiáda 2020

  Koná se pod záštitou MŠMT ČR, HK ČR, AMSP ČR, odborného internetového portálu TZB-info.cz, VUT Brno.    

  11. 00 – 11.50 – registrace a coworking škol a firem z oboru TZB

  Neformální čas pro setkání žáků, zástupců škol a firem z oboru TZB. Motivace žáků spolupracovat s budoucími zaměstnavateli s perspektivou budoucího uplatnění. Nabídka firem pro spolupráci se školami.

  11.50 – 12.30 Prezentace partnerů KORADO, KERMI, TZB-info, ESTAV a FV plast, SZÚ Brno, Wavin Czechia, Ptáček – velkoobchod.

  12.30 – 13.00 Úvodní slovo Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, Roman Pommer, viceprezident HK ČR, Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR a Ing. Andrzej Bartoš, předseda sekce vzdělávání CTI ČR

  13.00 - 14.20 Vědomostní olympiáda – testy

  14.20 – 15.40 prohlídka veletrhu Aquatherm pro zástupce škol a soutěžící

  15.10 – 15.45 vyhlášení vítězů XVI. ročníku Vědomostní olympiády a Pohár pro rok 2020 pro školu. Předání cen partnerů za 1.-10. místo v teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace a Poháru pro rok 2020 škole, ze které vzešel vítěz.

  Ukázky projektů k praktické výuce technických oborů

  Přijďte se podívat na ukázky spojení teoretické výuky, praktického nácviku manuálních dovedností a digitálních technologií a moderních prvků TZB včetně měření a regulace.           

  Ukázky nových postupů v oblasti servisních činností

  Jak razantně snížit čekací doby na servisní zásah a zlepšit služby technické podpory? Online komunikace technika na místě závady s expertem, který může z jedné centrály pomáhat mnoha méně zkušeným kolegům.


  KONFERENCE VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ, TEPELNÁ ČERPADLA A VĚTRÁNÍ

  Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

  pořadatel: TZB-info, moderují Ing. Petr Bohuslávek, Mgr. Jiří Zilvar a Ing. arch. Oldřich Rejl

  místo konání: hala 2D – přednáškový sál

  11.00 – 16.30    

  11.00-12.00 BLOK I: VYTÁPĚNÍ A ENERGETIKA

  • Bc. Radek Begeni, SOKRA - Vysokoteplotní tepelná čerpadla v energetice
  • Ing. Robert Štefanec, Mgr. Pavel Hejtmánek NRG Flex – Rekonstrukce a výstavba CZT – efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %
  • ENBRA – Metoda EPC jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.

  12.00 - 13.50 BLOK II: TEPELNÁ ČERPADLA

  • Ing. Václav Helebrant, AVTČ – Cíle činnosti AVTČ a aktuální přehled trhu s tepelnými čerpadly u nás i v Evropě
  • Ing. Václav Helebrant, AVTČ - Moderní trendy užití tepelných čerpadel v novostavbách i při rekonstrukcích
  • Jiří Kalina, Regulus - Tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou pro vytápění i chlazení budovy
  • Ing. Vladimír Macháček, Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic - Vysokoteplotní čerpadla s potenciálem pro rekonstrukce budov
  • Jiří Šizling, ČEZ a TENAUR - Unikátní řešení domácí fotovoltaiky a tepelného čerpadla

  13.50 - 16.00 BLOK III: VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ

  • Lucie Tomanová, NEW AROMA – vnímejte interiér kvalitnější a luxusnější díky vůním
  • Dušan Hanzík, MELTEM – Unikátní lokální rekuperační jednotky s možností napojení více místností
  • Ing. Ivan Šustr, Kermi - Časté chyby v návrhu a realizaci plošného vytápění
  • Jaroslav Kolman, Ziehl-Abegg- Účinnosti VZT zařízení – jaké úspory lze očekávat při rekonstrukci VZT? Účinnost ventilátorů, postup Pro definování úspor, jak se úspory projevují, co má na úspory vliv, realizace, praxe
  • Ing. Zdeněk Zikán, ATREA - Větrací jednotky s rekuperací tepla pro komerční účely
  • Tomáš Pavlok, FV-plast - Velkoplošné vytápění a chlazení v jednom. Perspektivní systém pro nízkoenergetické domy pro bydlení, průmysl i administrativu

  DEN STAROSTŮ

  Seminář na téma „Pitná voda je poklad, chraňme ho“ s podtitulem „Aby se čistá voda nestala luxusem“, spolupořadatel: Svaz měst a obcí ČR                    

  místo konání: vstupní hala 2 – přednáškový sál 1. patro, (vstup pouze pro registrované)

  10:00 – 13:00    

  • Legislativní ukotvení problematiky sucha
  • Dotační možnosti
  • Cenotvorba v oblasti VaK
  • Příklady dobré praxe v nakládání s vodami
  • Smart city – metodika

  Prezentace společnosti Sigma Pumpy Hranice s.r.o.

  místo konání:    vstupní hala 1 – sál č. 3

  14.00 – 16.00

  Společnost Sigma Pumpa Hranice s.r.o. představí unikátní netoxický vodní systém, jehož výsledkem je zdravá, čistá, mikrobiálně stabilní voda.


  STŘEDA 4. 3. 2020

  KULATÝ STŮL BUDOUCNOST PLYNU

  moderuje Ing. Garik Hammer

  Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

  pořadatel: Český plynárenský svaz

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

  10.30 – 14.30    

  10.30 - 12.40 BLOK I 

  • Ing. Vladislav Král, ministerský rada odbor plynárenství a kapalných paliv MPO - Plynárenství v Národním energeticko-klimatickém plánu
  • Lenka Kovačovská, Ph.D, výkonná ředitelka ČPS - záměry nové EK, ZP jako náhrada uhlí
  • Martin Schwarz, vedoucí sekce pro biometan, CZ BIOM - Bioplyn alternativa, budoucnost a příležitost pro města a obce
  • ČPS - Stav a investice do plynárenské soustavy v reakci na plánované výměny kotlů a změny v soustavách CZT, „mrtvé přípojky“ a jejich oživení

  12.40 - 14.30 BLOK II

  • Milan Duba, Head of Financial and Data Management. MND – Ceny plynu – výhled 2020
  • Ing. Jan Schindler, TZB-info - Cena plynu v Kalkulátoru cen dodavatelů energie TZB-info
  • Milan Kubíček, Thermona, tradiční český výrobce plynových kotlů - vývoj na trhu plynových kotlů
  • SFŽP ČR - dotace na výměnu kotlů
  • Ing. Dana Nečásková, Brilon - Odvod spalinových cest pro plynové kondenzační kotle a pro výměnu kotlů v bytech, domech i komerčních nemovitostech

  Předávání Značky kvality CTI ČR

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

  14.30 – 14.45

  Známku uděluje CTI ČR při posouzení výrobků, služeb v oblasti vytápění, zdravotechniky, rozvod vody a sanitárních zařízení, energie, stavebnictví a vzdělávání. Prezident CTI ČR Bohuslav Hamrozi a ředitelka portálu TZB – info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., udělí tuto známku společnosti ALMEVA a.s., která se zabývá výrobou a distribucí komínů, komínových a spalinových systémů. Poskytuje také poradenství od návrhu spalinové cesty přes její specifikaci a následnou montáž.


  Velká cena AOVT 2019

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

  14.45 – 15.00

  Již 22 let představenstvo asociace prostřednictvím této ceny podporuje inovativní výrobky, služby a procesy v oboru voda, topení.
  Velkou cenu AOVT 2019 předá Ing. Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda – topení těmto třem firmám:
  ENBRA, a.s.,
  za metrologické služby;
  Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. za službu MŮJ GRUNDFOS;
  MEIBES s.r.o. (Flamco) za odlučovač vzduchu a nečistot FLAMCO XSTREAM

  Specializované ocenění za výjimečné a inovativní výrobky v jednotlivých oborech v roce 2019 získali:
  OCENĚNÍ V KATEGORII ČERPACÍ TECHNIKA: společnost PUMPA, a.s., za ČERPACÍ SYSTÉM FRANKLIN ELECTRIC HES (vysoce účinný systém)
  OCENĚNÍ V KATEGORII MĚŘENÍ A REGULACE: společnost Bosch Termotechnika s.r.o. za INTELIGENTNÍ REGULACI BOSCH CT200 S APLIKACÍ EASYCONTROL
  OCENĚNÍ V KATEGORII VYTÁPĚNÍ: společnost Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. za VNITŘNÍ SYSTÉMOVOU JEDNOTKU HMTM 250/50


  Workshop Monitoring a využití dat z monitoringu pro efektivní provoz budovy

  Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

  pořadatel: TZB-info, moderuje Ing. Renata Straková

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

  15.00 – 17.00

  Téma workshopu: Dlouhodobé sledování provozu zařízení přináší mnoho užitečných dat, na jejichž základě lze snižovat spotřebu, optimalizovat nová zařízení i předvídat poruchy. Optimalizace provozu je klíčový nástroj k dosažení nižších provozních nákladů.

  • Ing. Renata Straková, energetická auditorka, Entech-Group a redaktorka TZB-info - Monitoring -základní prvek energetického managementu. Příklady monitoringu školní a administrativní budovy, práce s reálnými daty, jak je číst a dále transformovat k dosažení provozních úspor.
  • Jaroslav Gottwald - SGE STAVEBNÍ s.r.o. – Monitoring spotřeby vody, vyúčtování vody a tepla. Aktuální praxe a výhled požadavků
  • Michal Galuška M.Eng., Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic - Přínos monitoringu pro správce a uživatele budov Společnost Daikin zřídila v roce 2017 Evropské centrum vzdáleného monitorování. Jaké jsou cíle a praktické výsledky?
  • Ing. Miloš Lajn, Ph.D., ČVUT, FS, Ústav techniky prostředí - provozní data, optimalizace jednotek klimatizace a větrání, nastavení. Aktuální požadavky kontroly klimatizací

  Prezentace novinek v sortimentu vysokoteplotních čerpadel Daikin

  pořadatel: Daikin

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 3

  Bloky prezentací budou probíhat v čase od: 11.00, 13.00 a 15.00 hodin

  Společnost Daikin představí odborné veřejnosti na veletrhu Aquatherm nový typ vysokoteplotního tepelného čerpadla řady Daikin Altherma, založené na nejnovější technologii dvojitého vstřikování. S teplotou výstupní vody (LWT) 70° C při venkovní teplotě -15° C je tato řada zvláště vhodná pro použití při renovaci stávajících vytápěcích systémů ve střední a severní Evropě.


  KONFERENCE SRI 100% - letošní novinka. Vše o nové konferenci vč programu ZDE !!!

  11:00 - 16:50, konference obsahuje mj. prezentaci firem:

  TECO a.s., HDL Automation s.r.o., Siemens, s.r.o., Veolia Energie Praha, a.s., WAGO-Elektro spol. s r.o., Wavin Czechia s.r.o., Waterguard s.r.o., WILO CS spol. s r.o., Wolf Česká republika s.r.o., ALPHATEC comfort systems s.r.o.

  místo konání: hala 2D – přednáškový sál

  ČTVRTEK 5. 3. 2020

  KONFERENCE ÚSPORY A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU A ODPADNÍ VODOU

  Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

  pořadatel: The Czech Water Association, moderuje Ing. Karel Plotěný

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

  11.00 – 15.00

  11.00 - 12.20 BLOK I 

  • Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW - Zelenomodrá architektura v souvislostech – vliv na kvalitu vod a klima ve městech a na vesnicích
  • Ing. Ondřej Nehasil, Ph.D. - Voda v krajině: Proč se dešťovkou vlastně zabýváme?
  • SFŽP ČR – Dotační tituly na úsporu a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, dotace na domovní čistírny odpadních vod Stát opět přispěje na DČOV, obce mohou čerpat od 2.3.2020

  12.30 - 15.00 BLOK I 

  • Ing. Michal Kriška, Ph.D., VUT Brno - Extenzivní způsoby řešení odpadní vody v domech
  • Příklady hospodaření s dešťovou vodou
  • Karel Vlach, Enbra: Jak pomůže měření vody problematice vody v krajině
  • Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW - Recyklace šedých vod a využití tepla odpadních vod, domovní čistírny odpadních vod jako zdroj vody pro zalévání zahrady.
  • Ing. Martin Blažek, WILO CS - Zodpovědné a efektivní zásobování vodou díky produktům Wilo. Program pro dešťovou, šedou, odpadní vodu i splaškovou vodu.

  Diskuse na téma: ZELENÉ STŘECHY A FASÁDY V NÁVAZNOSTi NA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

  pořadatel: TZB-info, moderátor Ing. arch. Petr Brandejský

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

   15.00 – 17.00

  • Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info - Fotovoltaika na zelené střeše – návrh a principy údržby Koncepční principy návrhu, volba přístupu k ozelenění oblastí pod vlastními panely, principy koncepce údržby, atd.
  • Ing. arch. Josef Hoffmann, ISOVER - Retenční návrh zelených střech Ukázka přístupu k návrhu retence zelené střechy, která v současnosti není upravována žádným přímým normativem, který by se zabýval principem výpočtu právě pro tuto oblast návrhu.
  • Ing. Petr Selník, vědecký pracovník FAST, PST - Technické aspekty návrhu zelených střech, hydrologie, požární návrh Hodnocení požární bezpečnosti a hořlavosti zelených střech a jejich materiálů. Vliv údržby na požární bezpečnost.
  • SFŽP ČR - Zelená střecha jako nástroj boje se suchem
  • Petr Vacek, Ph.D., LIKO-S - Domy Jako Stromy Zima u nás trvá pouze pár týdnů a léto déle než půl roku. Teploty v zimě jsou mírné a v létě nás ničí úmorné horko. Umíme stavět stavby na zimní období, ale neumíme postavit objekty, ulice, města tak, abychom dobře přečkali letní období. Architektura ve starém pojetí nejenže nemá smysl, ale navíc je i nebezpečná, protože zvyšuje teploty a vysušuje krajinu. Každý dům postavený podle starých zásad je dalším polínkem pod horoucím kotlem. V architektuře je třeba udělat revoluční a rychlé změny.

  KONFERENCE VODA, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

  pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR, moderátor Zdena Habartová

  místo konání: vstupní hala 2 - přednáškový sál
  Akce je akreditována a ohodnocena v rámci projektů:
  • Celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bodem
  • Směrnic Cechu topenářů a instalatérů České republiky - 2 body (dle platných absolvování programů profesního vzdělávání CTI ČR)

  10.30 – 16.00

  Partneři: FV-Plast, a.s., Testo, s.r.o., Grohe ČR s.r.o.,  Enbra, a.s., Wavin Czechia s.r.o.

  10.30 - 11.30 BLOK I:  PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

  • Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR - Jaké jsou důležité body koordinace profesí topenář - podlahář při pokládce podlahové krytiny na podlahové vytápění?
  • Tomáš Pavlok, FV-plast - Velkoplošné vytápění a chlazení v jednom. Perspektivní systém pro nízkoenergetické domy pro bydlení, průmysl i administrativu.

  11.30 - 13.00BLOK II: VÝMĚNA KOTLŮ 

  • Josef Hodboď - Informace z projekt Výměny kotlů na TZB-info.
  • Zdeněk Lyčka - Zkušenosti soudního znalce z praxe výměn kotlů
  • Enbra, a.s. - Nabídka pro výměnu kotlů 

  13.00 - 15.00 BLOK III: ZKOUŠENÍ VODY A KANALIZACE a ukázky nových postupů v servisní činnosti

  • Zdeněk Žabička– Jaké varianty zkoušek uvádí platné normy, jak uvádět tlakové zkoušky v projektu, jak zkoušky provádět a dokumenty o zkoušce důležité pro investora
  • Ing. Ivo Valeš, Wavin Czechia - Zkoušení vzduchem pro nový potrubní systém pro vnitřní instalace
  • Petr Francl, Grohe ČR - Technologie, které zvyšují efektivitu a šetří zdroje. Unikátní technologie MOTS a inovace GROHE + podstěnové produkty GROHE
  • Karel Břenek - Ukázky nových postupů v oblasti servisních činností. Zajímavé razantní snížení čekací doby na servisní zásah s cílem zlepšit služby technické podpory. Princip zefektivnění servisu spočívá v online komunikaci technika na místě závady s expertem, který může z jedné centrály pomáhat mnoha méně zkušeným kolegům.

  15.00 - 16.00 BLOK IV: GDPR A EET PRO ŘEMESLNÍKY

  • Ing. Tomáš Weiss - EET přede dveřmi – co se změní pro řemeslníky?
  • RNDr. Jiří Kopačka - Rok zkušeností s GDPR se zaměřením na firmy, které se zabývají montáží a servisem

  Prezentace novinek v sortimentu vysokoteplotních čerpadel Daikin

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 3

  Bloky prezentací budou probíhat v čase od: 11.00, 13.00 a 15.00 hodin

  Společnost Daikin představí odborné veřejnosti na veletrhu Aquatherm nový typ vysokoteplotního tepelného čerpadla řady Daikin Altherma, založené na nejnovější technologii dvojitého vstřikování. S teplotou výstupní vody (LWT) 70° C při venkovní teplotě -15° C je tato řada zvláště vhodná pro použití při renovaci stávajících vytápěcích systémů ve střední a severní Evropě.


  KONFERENCE SRI 100% - letošní novinka. Vše o nové konferenci vč. programu ZDE !!!

  pořadatel: MDL Expo, moderuje prof. Kabele

  11:00 - 16:50, konference obsahuje mj. prezentaci firem:

  Siemens, s.r.o., ATREA s.r.o., Samsung Climate Solutions, ALPHATEC comfort systems s.r.o., FV-plast a.s., REGULUS spol. s.r.o., STIEBEL ELTRON spol. s.r.o., Veolia Energie Praha, a.s., Wavin Czechia s.r.o.

  místo konání: hala 2D – přednáškový sál

  PÁTEK 6. 3. 2020

  ELEKTRIKA V SYSTÉMECH TEPLÉ VODY A PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

  pořadatel: TZB-info, moderuje Mgr. Jiří Zilvar

  místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

  11.00 – 13.00

  TEPLÁ VODA

  • Ing. Miroslav Kašák, Jiří Tetour - Alternativa k cirkulačnímu potrubí teplé vody
   Systém teplé vody bez cirkulace, systém HWAT Raychem

  OCHRANA POTRUBÍ PROTI ZAMRZNUTÍ, REGULACE

  • Ing. Miroslav Kašák - Nové samoregulační topné kabely XL-Trace LSZH (low smoke zero halogen)


  Koncepce BIM

  pořadatel: Česká agentura pro standardizaci

  místo konání:    vstupní hala 2 - přednáškový sál

   11.00 – 12.30

  • Aktuality z Koncepce zavedení BIM v ČR
  • Klíčové pilotní projekty před plošnou implementací metody BIM
  • Zkušenosti z odborné oponentury k připravovaným materiálům PS
  • Datový standard
  • Ivo Winkler, ENBRA – implementace BIM pro sortiment vytápění

  KONFERENCE VÝMĚNA KOTLŮ

  pořadatel: TZB-info. moderuje Ing. Josef Hodboď

  místo konání: hala 2D – přednáškový sál
  Akce je akreditována a ohodnocena v rámci projektů:
  • Celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bodem
  • Směrnic Cechu topenářů a instalatérů České republiky - 2 body (dle platných absolvování programů profesního vzdělávání CTI ČR)

  10.30 – 15.00

  • Ing. Zdeněk Lyčka, TZB-info - Projekt „Výměny kotlů“ na TZB-info.
   Důležité kroky v procesu Výměny kotlů, zkušenosti soudního znalce, požadavky a pomoc s řešením.
  • Ing. Jakub Hrbek, SFŽP ČR - Dotační programy na výměnu kotlů a lokálních topidel, kotlíkové dotace a NZÚ
  • Mgr. Pavel Gadas, MŽP, odbor ochrany ovzduší, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv - Databáze kontrolorů kotlů pro provozovatele (IPO), databáze pro OZO a výrobce ISPOP
  • Jan Koláček, Viessmann - TČ a řešení hluku v husté zástavbě, novinka Solar
  • Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky - vliv dotací na trh, ekodesing
  • Ing. Jiří Vrba - Společné komíny a záměna nekondenzačního za kondenzační plynový kotel
  • Milan Kubíček, THERMONA – výměny kotlů
  • Ing. Libor Procházka, KAN-therm – systémy pro otopné soustavy z mědi, uhlíkové oceli a nerezi
  • Ing. Jiří Horák, Ph.D. - Jak dlouho sušit dřevo pro vytápění
  • Ing. Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta - Čím bude topit česká vesnice? Nabídka pelet a dřevních paliv - kde je výhodně koupit?
  • Jiří Kalina, Regulus - Výhody i rizika kombinace tepelného čerpadla a zdroje na biomasu
  • Ing. Josef Hodboď - Porovnávač nákladů na vytápění – orientační odvození tepelné ztráty ze spotřeby paliva (hnědé uhlí, 15 kW, 7 tun uhlí, úč. 60 %)

  Stánek TZB-info a ESTAV.cz

  • Více než 50 rozhovorů na aktuální témata HVAC po celou dobu veletrhu, rozhovory se zajímavými lidmi.

  Program: Stream běží na titulce TZB-info, na Youtube TZB-info, na titulce Aqautherm a jste zváni i k poslechu rozhovoru na místě.


  • ceny energií plynu a elektřiny a nákladů na vytápění
  • alternativní zdroje, ostrovní systémy, FV, akumulace
  • výměny kotlů, vytápění, úspory
  • facility management
  • bezpečnost budov
  • úsporné a moderní stavění. NZEB, BIM
  • Architektura

  Na stánku poradí:

  • s výměnou topných zdrojů v domácnostech snadno, rychle, úsporně, šetrně a moderně,
  • s novinkami v oblasti využití obnovitelných energií při snižování energetické náročnosti staveb všeho druhu, především tepelnými čerpadly, řízeným větráním a v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami,
  • montáž výrobků trubek, tvarovek a armatur, k instalaci studené a teplé vody, podlahové a ústřední vytápění,
  • poskytovatele plastových potrubních systémů pro obytné, nebytové a stavební projekty,
  • řešení problémů netěsnosti topení, vodovodního i plynového potrubí a odpadu,
  • s výběrem instalačních materiálů, chemickými a i mechanickými kotvami pro různé aplikace

  Pozn. pořadatele:

  Pořadatelé doprovodného programu si vyhrazují právo program měnit. Itinerář doprovodného veletrhu bude průběžně aktualizován.

  Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a to celkem až 4 body:
  • 3 body na vybraných třech seminářích (viz program výše)
  • 1 bod automaticky za vlastní účast na doprovodném programu

  Historie:

  Doprovodný program veletrhu 2018
  Doprovodný program veletrhu 2016
  Doprovodný program veletrhu 2014

  Plánek umístění sálů s doprovodným programem veletrhu Aquatherm Praha 2020 na výstavišti v Praze v Letňanech: