CVUT UCEEB fórum

Pozvánka na doprovodný program ČVUT UCEEB fórum

Vstup na tento doprovodný program je zdarma. Účastníci mají možnost získat jeden bod v rámci ČKAIT programu celoživotního vzdělávání. Spolu s jedním bodem za návštěvu veletrhu získáte tak automaticky dva body.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT si Vás dovoluje pozvat na odborné přednášky konané v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 2020. ČVUT UCEEB pořádá celodenní doprovodný program, který se uskuteční 3. března 2020 v Konferenčním sále 1, Výstaviště PVA EXPO Letňany.

Po skončení přednášky je v sále vyhrazený prostor pro diskuzi s odborníkem.

Těšíme se na Vaši účast.

Program a anotace přednášek:

10:30 – 11:00     ČVUT UCEEB 2020

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.

Úvodní přednáška doprovodného programu, během níž budou představeny nejzajímavější projekty ČVUT UCEEB a jejich dopady v praxi. Dále nastíní směry, kterými se bude v příštích letech ubírat stavebnictví v České republice, především v souvislosti s novou legislativou a požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie i měnícím se trhem s energiemi.

11:00 – 11:45     Technické systémy budov v kombinaci s fotovoltaikou

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Fotovoltaické systémy nacházejí čím dál větší uplatnění v budovách. Ne vždy je však jejich využití ekonomicky nebo energeticky výhodné. Přednáška nejprve ukáže využitelnost fotovoltaických aplikací v domě spotřebovávajícím elektrickou energii pouze pro domácí spotřebiče, dále pak v kombinaci s elektrickou přípravou teplé vody, elektrickým vytápěním a provozem tepelného čerpadla. Zároveň bude prezentována jednoduchá pomůcka umožňující pouze na základě roční bilance spotřeby a velikosti FV systému dopředu určit realistickou využitelnost jím vyprodukované elektřiny.

11:45 – 12:15     Inovace v solárních systémech

Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Stručný přehled současných technických parametrů klíčových komponent fotovoltaických systémů a jejich provedení. V příspěvku budou uvažovány bateriové i bezbateriové systémy. Technické aspekty budou ukázány současně s ekonomickou a legislativní stránkou.

12:15 – 12:45     Mikroelektrárna WAVE – kotel, který vyrábí teplo i elektřinu

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Předmětem příspěvku je aktuální stav vývoje moderního kotle na dřevní štěpky o tepelném výkonu 120 kW, který produkuje kromě tepla také 6 kW elektřiny. Budou ukázány technické a ekonomické souvislosti typových instalací.

12:45 - 13:30      Pauza

13:30 – 14:00     Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.)

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Experimentální prototyp autonomního systému pro získávání vody ze vzduchu v prostředí pouště byl v roce 2019 testován ve Spojených arabských emirátech. V rámci širšího výzkumu byla získána řada poznatků z provozu, které byly následně využity pro účely návrhu zařízení pro Český pavilon na EXPO 2020 v Dubaji. Přednáška ukáže výsledky a stav jeho příprav.

14:00 – 14:30     Čerpadlové jednotrubkové instalace – inovativní technologie řízení otopných systémů   

Ing. Jiří Dostál

Technologie otopných sítí se vyvíjejí tak pomalu, že se zdánlivě nevyvíjejí vůbec. Nicméně, není tomu tak. Pohledem do historie nejprve ukážeme, jak se použité technologie postupně měnily a otopné sítě vylepšovaly. Následně představíme koncept otopné sítě, o které jste možná ještě neslyšeli – čerpadlovou jednotrubkovou síť. Budeme se věnovat především principu fungování a vlastnostem takového zapojení. Přednášku uzavřeme představením rozpracovaného výzkumného konceptu řídicího prvku pro toto zapojení. Funkcionalitu předvedeme živě na testovacím zařízení.

14:30 – 15:00     Pokročilá větrací jednotka s termoelektrickými moduly pro chlazení i vytápění

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Jak zajistit, aby jednoduchá větrací jednotka chladila a ohřívala vzduch bez nutné podpory systémů vytápění a chlazení? Představíme výsledky ověření technického řešení pokročilé lokální větrací jednotky, která využívá výměník s termoelektrickými moduly pro úpravu teploty čerstvého vzduchu. Poukážeme na možnosti využití termoelektrické technologie v systémech větrání, její výhody i nevýhody.

15:00 – 15:30     Solární termické systémy pro nízkouhlíkové budovy

Ing. Nikola Pokorný

Solární termické systémy lze efektivně kombinovat s řadou zdrojů tepla. Přednáška ukáže aplikační možnosti solární termiky v budovách, které jsou cíleně koncipované pro minimalizaci uhlíkové stopy.

15:30 – 16:00     Optimalizace návrhu obnovitelných zdrojů energie pro budovy

Ing. Jiří Novotný

Optimalizace návrhu zdrojů energie pro danou budovu odpovídá na základní otázku: s jakým zdrojem energie lze dosáhnout nejnižších celkových nákladů pro splnění předem definovaného požadavku, např. maximální roční potřeba neobnovitelné primární energie nebo zadaná maximální roční produkce CO2? V rámci optimalizace je na základě počítačové simulace s krátkým časovým krokem vyhodnocováno velké množství návrhových variant OZE a jejich kombinací z pohledu cílové funkce. Přednáška ukáže praktické příklady a výsledky optimalizací.

16:00 – 16:30     PV Forecast – benefity předpovědi osvitu

RNDr. Vladislav Martínek

Předpověď slunečního osvitu pro fotovoltaické zdroje poskytuje výchozí data pro prediktivní řízení energetického hospodářství. Pomáhá tím kompenzovat proměnlivost slunečního svitu jako zdroje energie. Za pomoci služby predikce osvitu PV Forecast, která je v základní podobě volně dostupná, lze efektivně řídit bateriová úložiště s perspektivou až 10% navýšení využití energie ze slunce.