Aqua-Therm Praha partnerem konference AOVV

Datum: 18.4.2014
obrázek
Asociace velkoobchodů a výrobců TZB (AOVV) jako jeden z hlavních partnerů veletrhu Aquatherm Praha 2014 jasně deklarovala svoji podporu veletrhu Aquatherm i pro další ročníky. Stalo se tak 9. dubna 2014 v pražském TOP Hotelu na odborné konferenci „Technické inovace a soutěžní prostředí obchodu TZB“ s podtitulem „Nové distribuční modely, perspektivy a možné scénáře dalšího vývoje“, kde byla poprvé odborné veřejnosti odprezentována také závěrečná zpráva z veletrhu.

Nové distribuční modely, perspektivy a možné scénáře dalšího vývoje

Nejdiskutovanějším tématem konference a následné panelové diskuze pak byli aktuální i budoucí modely distribučních cest ve spojení s nákupním chováním zákazníků. Přestože dlouhodobým jevem je prodej výrobků TZB přes internet ukazuje se, že koncoví zákazníci stále inklinují při rekonstrukcích svých domovů k odborníkům a specialistům, resp. firmám ve svém okolí, kteří jim poskytnou nejen odbornou radu, ale zajistí i montáž, garantují záruku a odborný servis. Tento fakt však stále negativně ovlivňujícím některé internetové obchody, které poskytují pouze vysoké slevy bez jakéhokoliv zázemí, odbornosti a servisu, který je v případě instalace technologických celků a systémů v oblasti TZB nutností. Zákazník pak musí sám zvážit, která z distribučních cest mu přinese takové výhody, které vytvoří pomyslnou rovnováhu mezi náklady a službou, která je pro instalaci těchto výrobků nezbytná. Prezentaci z konference k tématice odbytového kanálu (e-shop), ale i další tematické prezentace z konference najdete na www.aov.cz .