Závěrečná zpráva Aqua-Therm Praha 2014

Datum: 7.4.2014
obrázek
návštěvnost veletrhu, struktura návštěvníků, nejlepší oceněné exponáty a ocenění za celkový koncept a provedení expozice. Fotogalerie a mnohem více z jubilejního ročníku veletrhu Aquatherm Praha 2014.

Jaká byla návštěvnost a poměr odborné veřejnosti?

Veletrh Aquatherm Praha díky Vám, vystavovatelům a návštěvníkům potvrdil pozici největšího veletrhu TZB v České republice. Na čisté výstavní ploše 7 625 m2 (hrubá plocha 15.500 m2) vystavovalo 201 vystavovatelů a branami výstaviště prošlo:

Počet návštěvníku ………………………………………………….. 19 964
Z toho odborná veřejnost ………………………………………...... 14 374
Z toho zahraniční návštěvníci …………………………………........ 1 398

Velmi dobře tak vychází srovnání návštěvnosti například z  pohledu počtu obyvatel/ návštěvníků veletrhu, podíváme-li se na Německo (81,89 mil. obyvatel) a veletrh ISH 2013 (123 594 návštěvníků pouze z Německa, 187 579 návštěvníků celkem). Ve srovnání s počtem obyvatel Česka (10,510 mil.) spočítáme, že odpovídající návštěvnost obdobného odborného veletrhu v České republice by se měla pohybovat v rozpětí 15 862 (pouze návštěvníci z Česka) - 24 074 lidí.

Drtivá většina registrovaných návštěvníků, kteří veletrh navštívili, využila elektronickou registraci na oficiálním webu veletrhu. Druhá skupina přišla prostřednictvím výměny vizitky, popř. výměnného poukazu za vstupenku nebo zaplatila plnohodnotné vstupné. Poslední skupinou pak byli návštěvníci, kteří přišli na VIP vstupenky, distribuované přímo prostřednictvím vystavovatelů.

                   

 

Chcete vědět kdo a proč veletrh navštívil?

Díky elektronické registraci téměř 15.000 návštěvníků přes internet (obsahovala také jednoduchý dotazník), jsme pro Vás vyhodnotili údaje, které Vám mimo jiné mohou pomoci zodpovědět otázky, které jste nám často kladli na našich schůzkách, jako „Proč chodit v dnešní době na veletrh?“, „Kdo veletrh navštěvuje?“, apod.

 

44% odborné veřejnosti tvořili majitelé a management firem. 23% pak odborní technici a specialisti z oboru.

85% návštěvníků mezi muži potvrzuje jejich převažující zaměření na technické obory. 

Pro 58% návštěvníků byl důvod návštěvy veletrhu zájem o novinky a trendy, ale hlavně o obor TZB jako celek. 13% pak přišlo uzavřít konkrétní obchodní dohodu nebo uskutečnit obchodní kontakt.

Téměř 50% návštěvníků bylo mimo Prahu a Středočeský kraj! Výsledná struktura návštěvníků veletrhu tak potvrzuje Aquatherm Praha jako veletrh s celorepublikovou působností.

Díky partnerům veletrhu se podařilo sestavit jeden z největších doprovodných programů z oboru TZB, který v průběhu 4 dnů ve dvou velkých a jednom menším sále navštívilo téměř 2 000 odborníků, tzn. s průměrnou obsazeností 70%. 

 

Víte kdo získal ocenění za nejlepší exponáty?

Do soutěže o nejlepší exponát bylo přihlášeno 24 exponátů od 22 vystavovatelů. Po vyhodnocení jednotlivých výrobků se komise rozhodla udělit tři zlaté medaile, tři čestná uznání a jedno zvláštní uznání.

Zlaté medaile

ACOND a.s., Tepelné čerpadlo ACOND TČ 35 EVI za zajímavé komplexní řešení pro zateplené domy s využitím zdroje obnovitelné energie s vysokou mírou aplikovatelnosti.

Viadrus a.s., Nástěnný kondenzační kotel NAOS za vysokou užitnou hodnotu kotle projevující se přímou úsporou nákladů na topení bez nutnosti přihlížet k návratnosti, neboť jeho cena je blízká ceně kotlů konvenčních a zároveň za vyjímečný design.

REMAK, a.s., Bazénová jednotka Remak 2. generace za kvalitní zpracování – povrchovou úpravu a důsledné řešení detailů s ohledem na charakter provozu.

Čestné uznání

ATREA s.r.o., Univerzální řada větracích jednotek DUPLEX Multi za novou generaci kompaktních jednotek Duplex Multi, VZT jednotku flexibilní, vysoký teplotní faktor, nízkou spotřebu pomocné energie.

Grundfos s.r.o., Mokroběžné čerpadlo GRUNDFOS Magna3 32-120F 220 za diverzifikaci funkcí, úsporu elektrické energie, vysoce kvalitní uživatelské rozhraní.

UNITES Systems a.s., Systém pro fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS   za patentované řešení účinného využívání sluneční energie.

 

Zvláštní uznání

Topinfo s.r.o., portál TZB-info, Porovnání nákladů na vytápění za široce využitelný nástroj pro porovnání nákladů na vytápění, který je zdarma veřejně dostupný.

FOTOGALERIE:

Předseda soutěžní poroty prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

ATREA s.r.o.

GRUNDFOS a.s.

UNITES systems a.s.

TOPINFO s.r.o.

ACOND a.s.

REMAK a.s.

VIADRUS a.s.

 

Kdo získal ocenění za celkový koncept a provedení expozice?

Celková prezentace firem na letošním ročníku předčila naše očekávání. Proto jsme se rozhodli v každé hale vyhodnotit a ocenit expozice, které svoji vizuální a designovou podobou, ale hlavně otevřenou a komunikativní koncepcí stánku 100% naplnili svůj účel.