Den starostů Nr. 2

Datum: 11.3.2020
Ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky jsme mohli již podruhé na veletrhu přivítat zástupce samosprávy z celé republiky.

DEN STAROSTŮ se konal 3. března 2020
ve spolupráci
0
za účasti hlavních partnerů:
Odborný program:
  • Ing. Aleš Kendík, náměstek pro Sekci vodního hospodářství, MZe ČR, „Cenotvorba v oblasti vodovodů a kanalizací“
  • Mgr. Lukáš Záruba, ředitel Odboru ochrany vod, MŽP ČR, „Legislativní ukotvení problematiky sucha“
  • Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, "Dotační možnosti v boji se suchem"
  • Ing. Oldřich Vlasák, ředitel sdružení SOVAK ČR, „Příklady dobré praxe při nakládání s vodami“
  • pan Jakub Kabourek, programový manažer společnost ČEZ Esco, a.s., „Voda v projektech energetických úspor“
  • Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky, „Boj se suchem z pohledu Smart City“