Premiéra na Aquathermu Praha 2020

Datum: 14.2.2020
Poprvé na Aquathemu Praha lze získat body i do programu profesního vzdělávání CTI ČR.

Poprvé na Aquathemu Praha lze získat body do programu profesního vzdělávání CTI ČR

Cech topenářů a instalatérů (CTI ČR) vytvořil dlouhodobý program odborného instalatérského - topenářského vzdělávání, akreditovaných kurzů a zdokonalovacích školení za účelem uznání a získání bodových ohodnocení.

Účastníci kurzů a konferencí (vytápění, voda-kanalizace, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje, plyn, energetika) pořádaných CTI ČR v daném roce získávají bodové hodnocení na základě vydávaných osvědčení. Při získání 10 bodů uděluje cech dle platných Směrnic CTI ČR  Certifikát CTI ČR - ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMŮ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CECHEM TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

Na Mezinárodním odborném veletrhu Aquatherm Praha 2020, pořádá CTI ČR ve čtvrtek 5. 3. 2020 od  10.30 hod. Konferenci  Voda, Vytápění, Chlazení, (vstupní hala 2, přednáškový sál). Odborným garantem Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. ředitelka TOP-Info.cz  a  ESTAV.CZ. Konference je hodnocena 2 body pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR.

Osvědčení o absolvování  odborného zdokonalovacího školení CTI ČR bude vydáno účastníkům na základně registrace. Konference  je také zařazena do vzdělávacího programu v systému Celoživotního vzdělávání ČKAIT a oceněna 1 bodem.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., hala 3, stánek 304