Praktické ukázky na stánku

Datum: 20.2.2018
Cech topenářů a instalatérů České republiky si připravil pro širokou laickou i odbornou veřejnost po celou dobu veletrhu doprovodný program na cechovním stánku č. 536 v hale 5.

  • žáci Střední odborné školy Jarov, Praha 9 se představí s ukázkou ohýbání a pájení mědi, součásti stánku bude funkční model rozvodu topení s čerpadlem, kamerovou technikou pro revizi kanalizace, žáci si připravili i pro návštěvníky veletrhu možnost si vyzkoušet namontovat nástěnnou baterií u umyvadla adt….
  • žáci  Střední odborného učiliště plynárenské Pardubice  budou především prezentovat plynárenství, obor vzdělání Mechanik plynových zařízení, předvedou některé technologie používané v plynárenství, především ukázky rozvodů plynu v mědi, oceli a plastu a spojování plynovodního potrubí z polyetylenu – svařování na tupo a svařování elektrotvarovkou, včetně plynovodních přípojek, dále předvedou detektory na vyhledávání úniku plynu a analyzátor emisí plynových spotřebičů a dalšími ukázkami odborných dovedností.

Součástí expozice bude velkoplošný banner včetně videí, spotů z našich škol z oboru instalatérského a topenářského.

U našich poradenských stolů, poradí zkušení odborníci z oblasti technického zařízení budov,

  • specialisté na vytápění,
  • vodoinstalaci,
  • vzduchotechniku,
  • obnovitelné zdroje,
  • energetičtí poradci,
  • a v dalších návazných profesích,
Těšíme se na setkání s Vámi.
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
tel. +420 541 120 565., mobil:+420 730 190 840
cti@cechtop.cz., www.cechtop.cz