Představení MRV systému 5. generace

Datum: 25.1.2018
V rámci expozice klimatizační techniky SOKRA / Haier na mezinárodním veletrhu AQUA-THERM bude představen zcela nový revoluční systém Haier MRV 5. generace. Zajímavým faktem je, že se bude jednat o premiéru tohoto systému pro klienty pevninské Evropy!

MRV 5 systém je vlajkovou lodí klimatizačních systémů společnosti Haier, jejichž dovozcem pro ČR a SR je společnost SOKRA, s.r.o. Již před dvěma lety jsme představili na témže místě systém MRV IV-C, který disponoval jako první na trhu venkovní jednotkou s jedním modulem o chladicím výkonu 68 kW. Haier se díky svým mnohaletým a intenzivním výzkumům stále dostává na příčky předních výrobců klimatizačního zařízení, proto i systém MRV 5 disponuje takto unikátní venkovní jednotkou. Kombinací čtyř modulů lze dosáhnout jednoho systému o celkovém nominálním chladicím výkonu 294 kW. Jeden samostatný modul disponuje chladicím výkonem 73,5 kW! Vzhledem k velkým výkonům pouze v jednom modulu venkovní jednotky je výrazně snížena investice a stejně tak jsou sníženy nároky a částky spojené s instalací vč. všech navazujících profesí.

Venkovní jednotky se vymykají zaběhlým standardům i svým designem, který byl navrhován předními designéry a výrobce kladl velký důraz na vzhled a samotné zpracování.  

Vybrané klíčové vlastnosti

Pro zvýšení účinností je model MRV 5 vybaven nejmodernějšími kompresory s digitálními frekvenčními měniči. Tím se mohou radikálně snížit provozní náklady, zejména v rozsáhlejších systémech a při částečném zatížení. Čímž se dostáváme k maximální možné délce chladivového potrubí, která je až 1000 m na jednom systému. Díky maximálnímu převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou až 110 m je možné tento systém aplikovat i do vysokých budov a např. obhospodařit i nejvyšší budovu v ČR.

Systém MRV 5 vybaven automatickým doplňováním chladiva. Po napojení jednotky na lahev s chladivem se jednoduchým stisknutím jednoho tlačítka automaticky doplní potřebné množství chladiva do celého systému dle instalované délky potrubí. Při napojování více modulů k sobě již není zapotřebí potrubí pro vyrovnání oleje. Nastavování komunikace mezi vnitřními a vnějšími jednotkami nikdy nebylo jednodušší. Adresy se nastavují automaticky, což velice zkracuje dobu instalace. Samotná instalace resp. nastavení systému je také velmi snadná, jelikož již není fakticky potřeba jednotku otevřít, ale stačí použít pouze aplikaci v chytrém telefonu nebo PC, kdy je jednotka propojena pomocí bluetooth technologie a veškeré nastavení je možné provést tímto způsobem. Zjednodušený je také přístup při provádění servisu díky jednoduchým dveřím na jednotce. Všechny vnitřní jednotky systému MRV IV-C jsou kompatibilní se systémem MRV 5.

Pro zajištění vysokého komfortu má jednotka rychlý start (5 sekund) a již po 80 sekundách jednotka pracuje na nejvyšší výkon, aby dosáhla v co nejrychlejším časovém úseku nastavené teploty. Nastavením nočního režimu jednotka ztlumí svůj výkon, aby se dosáhlo poklesu hluku až o 10 dB (A). Díky dvojitému tlakovému snímači, dokáže systém regulovat dle rozdílu teplot ±0,5 °C, čímž se docílí vysokého komfortu.

Jednou ze zásadních novinek je bezdrátová komunikace mezi vnitřními a venkovními jednotkami pomocí WiFi. Tato funkce bude dostupná u druhé modelové verze systému MRV 5, přibližně v 2. polovině roku 2018. Tato verze bude také disponovat mnohem vyšší provozní účinností a také systémem kontinuálního odtávání při funkci vytápění. Systém tak v případě využití pro vytápění nebude muset reverzovat svůj chod pro odstranění vzniklé námrazy na výměníku chladivo / vzduch venkovní jednotky. 

V modelové řadě budou i nadále k dispozici celkem 3 systémy MRV, které vyhovují všem různorodým požadavkům na trhu.

Věříme, že tento systém zaujme širokou odbornou veřejnost. Přijďte se na něj podívat do haly 2 – stánek č. 230. Při Vaší návštěvě Vám budou pracovníci naší společnosti plně k dispozici.