Zplynovací kotle Atmos s hořákem na dřevěné pelety

Datum: 11.12.2013
obrázek
Atmos Jaroslav Cankař a syn - Hala 3, č.s. 331
Názory na vytápění různými druhy paliv se mění, ale kotle ATMOS CxxS a ACxxS s úpravou pro hořák na pelety Vám nabízí možnost zvolit si cestu, která Vám bude možná vyhovovat nejlépe.

Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro 3 druhy paliva – dřevo, uhlí a pelety!

Na jaře a na podzim můžete topit peletami, kotel si sám zatopí, má malou spotřebu paliva a velký komfort. Jakmile přijdou mrazy, vyndáte hořák na pelety a topíte plnohodnotně dřevem a uhlím dohromady nebo samostatně a ušetříte. Jelikož i uhlí se spaluje na principu zplynování, topíte ekologicky šetrně, spálíte co potřebujete a se zárukou dodržení nových předpisů pro ochranu životního prostředí.  Kotle 3. a 4. třídy jsou proto právě pro Vás.

 

Zplynování uhlí i dřeva !

Ideálním řešením pro běžnou domácnost jsou zplynovací kotle, které dokáží zplynovat (spálit) uhlí a dřevo při minimálním množství znečišťujících látek s vysokou účinností 83 až 90 %. Těchto výsledků je dosaženo díky speciálnímu, patentem chráněnému roštu, na kterém dochází k tvorbě žhavé vrstvy a skrz níž procházejí všechny spalované plyny. Ta funguje jako filtr a brání úniku nežádoucích látek do ovzduší. Ve zplynovacím roštu zároveň dochází ke smíchání vyvinutých plynů s předehřátým sekundárním vzduchem, a k dohoření všech spalitelných plynů ve formě plamene ve spodní spalovací komoře. To vše za podpory odtahového ventilátoru, který zároveň zabraňuje vykuřování do prostoru kotelny při přikládání paliva. Díky vysoké teplotě hoření, vysoké účinnosti a dobré regulovatelnosti výkonu - na rozdíl od klasických kotlů - vzniká celková úspora paliva minimálně 30 %.

 

Kotel při provozu na pelety

Sestava kotle s hořákem na pelety, externím dopravníkem a zásobníkem paliva pracuje v průběhu provozu zcela automaticky. Je řízena elektronickou regulací podle požadavků konkrétního systému.

Vznikne-li potřeba topit, nasype si hořák pomocí dopravníku pelety do spalovací komory a sám si je zapálí.  Najede na požadovaný výkon, ve kterém setrvá do vytopení objektu na požadovanou teplotu. Poté se vypne a dohoří. Šetří tak elektrickou energii a prodlužuje životnost kotle a komínu. Vše pracuje tak, aby  palivo shořelo s co nejvyšší účinností a šetrně k životnímu prostředí.

Rozdíl oproti zemnímu plynu je jen ten, že při spalování dřevních pelet vzniká malé množství popela, které musíme z hořáku a kotle jednou za týden až jednou za měsíc odstranit.

 

Pneumatické čištění hořáku  - novinka 2013

Chcete-li spalovat méně kvalitní pelety ze dřeva, jistě vás potěší novinka firmy ATMOS. Pneumatické čištění spalovací komůrky hořáku, které hravě odstraní spečence a prach v pravidelných intervalech nebo vždy po dohoření hořáku. Pneumatické čištění hořáku je velice rychlé, účinné a spolehlivé.

 

Pro výběr vhodného kotle pro Vás navštivte stránky www.atmos.cz nebo nás kontaktujte přímo na zákaznické lince +420 326 701 404.

Kotel AC 25 S:

  Hořák na pelety v horních dvířkách kotle:


Odtahový ventilátor:


Patentem chráněný otočný rošt:

 

Tryska zplyňovacího roštu:

 

Zpět na všechny články