Starostové míří na Aquatherm

Datum: 5.11.2017
První den veletrhu se bude konat s podtitulem Den starostů. Zástupce samosprávy se mohou těšit na celodenní program a prohlídku veletrhu.

Seznamte s Vašimi exponáty nový okruh návštěvníků veletrhu z místní  samosprávy, kteří mají na starosti investice, obnovu infrastruktury a správu budov (zdravotnických zařízení, škol, bazénů nebo administrativních budov) z titulu příjemců ze státního rozpočtu a dotačních programů.

Den starostů bude probíhat pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.