Vyhodnocení kampaně pro podporu veletrhu Aquatherm Praha 2016

Datum: 26.4.2016
obrázek
Ozvěny mediální kampaně po veletrh potvrdili její správné zaměření. Vždyť reklamní spoty v televizi shlédlo téměř 3 miliony diváků, na rádiu Impuls slyšelo další 2 miliony, nemluvě o dalších médiích jako internet, billboardy nebo denní, odborný nebo lifestylový tisk.

TV | ČT1 a Prima sponzoring hlavních zpravodajských pořadů zasáhl těsně před zahájením veletrhu téměř 3 miliony diváků . Rádio| spotem byly osloveny téměř 2 miliony posluchačů v celé České republice. Billboardy | s celorepublikovou působností, byly měsíc před veletrhem viditelné na hlavních tazích a ve větších městech. Internet | Image + PR digitální kampaň zaměřená hlavně na architekty, projektanty a developery oslovila celkem přes 900 000 unikátních uživatelů internetu. Přičemž počet přímých prokliků na stránky veletrhu se zastavil na čísle 10 750. Tisk | Kombinace image inzerátů s podporou PR v přílohách Hospodářských novin či deníku Dnes v kombinaci s lifestylovými  tituly se zaměřením na bydlení a výstavbu a samozřejmě masivní inzerce v odborném tisku.