Poděkování pořadatele

Datum: 11.3.2016
Vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí, jménem všech mých kolegů ze společnosti MDL Expo s.r.o. a jménem všech našich partnerů a spolupracovníků, poděkovat Vám za účast na 21. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aqua-Therm Praha 2016.

Uplynuly dva roky od posledního ročníku veletrhu, který ukázal, že Česká republika si podobnou událost zaslouží a že dvouletý cyklus pořádání, kvalitní odborný doprovodný program, ale především ucelená přehlídka výrobců a generálních dodavatelů v oboru technického zařízení budov z domova i ze zahraničí je tou správnou cestou, a pevně věřím, že i letošní ročník splnil Vaše očekávání a naplnil, alespoň velkou měrou, náš dlouhodobý cíl – činit maximum pro to, aby Aqua-Therm Praha byl nadále prestižní událostí v oboru TZB v České republice. A co říci k letošnímu ročníku?

Dovolte nám, seznámit Vás nyní ve zkratce se základnímu údaji o 21. ročníku veletrhu:
•             15 500 m2 obsazené výstavní plochy
•             228 vystavovatelů
•             20 168 návštěvníků

Hlavní letošní novinkou byl nový systém elektronické registrace pro návštěvníky. Tento systém registrace přinesl návštěvníkům benefit ve formě vstupu zdarma a vystavovatelům možnost pracovat s kontaktními údaji návštěvníka v reálném čase přímo na místě prostřednictvím námi vyvinuté aplikace pro čtení QR kódů.

První část, elektronická registrace předem, se ukázala jako správný předpoklad. A to především s ohledem na fakt, že odborný veletrh, jakým Aqua-Therm Praha bezesporu je, by měl být pro odborníky zdarma. Z celkového počtu 20 168 návštěvníků využilo registraci předem 17 985 a na místě dalších 1 081 osob. Zbytek návštěvníků, 1 102 osob, využilo možnost zakoupení vstupenky. O druhé části systému, využití aplikace pro skenování návštěvnických QR kódů, nás musíte informovat Vy, naši vystavovatelé.  Samozřejmě na jejím vylepšení, použití pro systém iOS a Windows, masivnějším rozšíření atd. budeme nadále pracovat. Pro další ročník již dnes plánujeme další vylepšení především s ohledem na širší využití ve Vaší práci a postupně Vás nadále budeme informovat.

Další neméně významnou novinkou bylo sjednocení všech částí doprovodného programu do nového kongresového sálu s mnoha zajímavými tématy jak pro odborníky z oboru, tak laickou veřejnost. Všem přednášejícím a partnerům programu ještě jednou děkujeme.

Konečné výsledky dvacátého prvního ročníku naleznete v závěrečné zprávě, ale to nejdůležitější hodnocení nám vystavíte především Vy, naši vystavovatelé a návštěvníci, a my doufáme, že bude vesměs příznivé. Vám všem, kteří jste svojí účastí a návštěvou opět podpořili veletrh Aqua-Therm Praha, jménem společnosti MDL Expo s.r.o. a jménem všech partnerů a spolupracovníků děkujeme a těšíme se na shledanou při konání 22. ročníku veletrhu Aqua-Therm Praha 2018.

Za MDL Expo s.r.o.
Michal Drážďanský