Úvodní slovo Ing. Dagmar Kopačková - ředitelka portálu TZB-info a ESTAV.cz

Datum: 27.2.2016
obrázek
Vážení návštěvníci, vážení hosté,

v roce 2014 začala nová éra veletrhu Aqua-Therm Praha a portál TZB-info byl organizátorem velké části doprovodného programu. Je pro nás dobrým vysvědčením, když nás pořadatel oslovil i v letošním roce a TZB-info se stalo garantem doprovodného programu.  TZB-info je největším portálem ve stavebnictví v ČR a SR s návštěvností přes 600 000/měsíc a tak máme kde čerpat náměty, které odbornou i stavební veřejnost trápí. Nejčtenější články, nejživější diskuse a legislativní změny, které proběhly i které s chystají, to jsou základní stavební kameny doprovodného programu. Věříme, že v doprovodném programu i na veletrhu najde každý pro sebe nové informace, které mu pomohou dále držet krok s oborem, kde je cílem zdravější bydlení a budovy s menšími energetickými nároky.

Postupně do všech oborů technického zařízení budov zasáhla evropská legislativa pro výrobky spojené se spotřebou energie. Změnil se zásadně sortiment výrobků a změnili se parametry a odborná veřejnost má k novinkách mnoho otázek. Doufáme, že veletrh nabídne odpovědi. 

Zároveň je i v letošním roce řada projektů svázána s aktuálně probíhajícími dotačními tituly. Ať již je to pokračující Nová zelená úsporám, kotlíkové dotace nebo výzvy OPŽP a další podpory.  Doufáme, že přednášky, setkání i diskuse během následujících 4 veletržních dnů budou dobrou platformou pro sdílení zkušeností i v tomto směru a povedou ke smysluplnějšímu využití těchto prostředků.

Přeji Vám za celou redakci TZB-info hodně inspirativních a užitečných setkání na letošním veletrhu Aqua-Therm Praha.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz