Úvodní slovo Vladimír Dlouhý - Prezident Hospodářské komory ČR

Datum: 27.2.2016
obrázek
Vážení návštěvníci, vážení vystavovatelé,

tak jako většina akcí podobného charakteru, které probíhají v tomto období, se letošní ročník výstavy Aqua-Therm Praha kromě obvyklého výstavnického rámce ponese bezesporu i v duchu mimořádných vnějších podmínek, které do oboru vytápění, klimatizace, regulace či měření v posledních měsících zasáhly či zasahují.

Na prvním místě jsou to rozbíhající se mohutné programy na podporu výměn neekologických a zastaralých zdrojů tepla, zejména tzv. kotlíkové dotace. Program, který byl spuštěn výzvou ministerstva životního prostředí v červenci 2015, následně zpracovaly a do podoby projektů schválily kraje a nyní již žadatelé vkládají do systému svoje žádosti a nastává čas realizace výměn zdrojů starých za nové, nevýkonných a neekologických za výkonnější a k životnímu prostředí šetrnějších.

Výstavy, jako je Aqua-Therm, přitom sehrávají velmi významnou roli. Hlavním cílem zmíněného programu je totiž snížení ekologické zátěže, kterou způsobují zastaralé spalovací technologie, a dosažení významného zrychlení posunu ve zlepšování životního prostředí. Výstavy se přitom přirozeně stávají platformou, kde žadatelé o dotace dostávají možnost na jednom místě získat (a mnohdy i vidět na vlastní oči) jak informace o nových a pokrokových výrobcích a technologiích, které lze v programech aplikovat, tak i o samotných podporovaných programech. Navíc všechny zainteresované strany – stát, který poskytuje dotace, příjemci dotací, tj. budoucí uživatelé tepelné techniky, i dodavatelé technických a technologických zařízení vědí, že úspěšnou realizaci a dosažení hlavního cíle programu by mohla ohrozit instalace nekvalitního zařízení od pochybných výrobců. Velmi proto vítám, že tato výstava bude setkáním výrobců a dodavatelů té nejlepší techniky, kterou může obor nabídnout, a že se tak zmíněné riziko významně sníží.

Zejména dodavatelů a výrobců kotlů a dále montážních a servisních firem se dotýká také další novinka. Zákon  201/2012 o ochraně ovzduší totiž provozovatelům zdrojů tepla o malém výkonu spalujících tuhá paliva nově ukládá povinnost zahájit provádění opakovaných kontrol těchto zdrojů. Do konce roku 2016 by mělo být zkontrolováno několik set tisíc těchto zařízení nainstalovaných v rodinných domech.  Kontroly budou provádět odborně způsobilé osoby proškolené výrobci zařízení. Vzhledem ke způsobu nastavení spuštění systému kontrol a množství zdrojů, které mají být v relativně krátkém čase kontrolovány, půjde bezesporu o velmi náročnou záležitost, která si vyžádá velké úsilí. I tato záležitost je nyní aktuálně velmi diskutována a jistě se – k užitku všech návštěvníků i vystavovatelů – stane jedním z významných témat výstavy.

Na závěr bych proto letošnímu ročníku veletrhu Aqua-Therm Praha popřál hodně zajímavých novinek a hodně přínosných informací i diskusí

Vladimír Dlouhý
prezident Hospodářské komory České republiky