Úvodní slovo Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - REHVA president

Datum: 27.2.2016
obrázek
Vážení vystavovatelé, vážení návštěvníci veletrhu Aqua-Therm Praha 2016,

dovolte, abych Vás pozdravil jménem Evropské federace  REHVA, která sdružuje odborné společnosti 26 evropských zemí včetně České republiky zastoupené Společností pro techniku prostředí.  Veletrh Aqua-Therm patří k prestižním akcím v oboru technických zařízení budov, zejména pak vytápění, větrání, klimatizace i zdravotně-technických instalací, a tak je mi ctí, že REHVA a STP jsou odbornými partnery tohoto svátku všech odborníků i zájemců o tento dynamicky se rozvíjející obor.  I když žijeme v době elektronické komunikace, je osobní setkání kolegů, obchodních partnerů i zvídavých uživatelů nenahraditelnou příležitostí získat informace a vyměnit si zkušenosti.  K špičkovému veletrhu patří neodmyslitelně doprovodný program a tak je mi potěšením, že přední evropští odborníci v oblasti energetické náročnosti budov, tvorby evropských norem i výzkumu přijali pozvání a v rámci REHVA semináře se podělí o své zkušenosti a pevně doufám, že přinesou nové poznatky nejen profesionálům z řad výrobců, projektantů, výzkumníku, ale i všem zájemcům z řad veřejnosti.

Přeji všem vystavovatelům i návštěvníkům úspěšná a přínosná setkání a Aqua-Thermu Praha další úspěšný ročník tohoto tradičního veletrhu s novou tváří.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
REHVA president a předseda Společnosti pro techniku prostředí