Úvodní slovo Martin Roy CEO - Reed Exhibitions Messe Wien

Datum: 27.2.2016
obrázek
Vítejte na Aqua-Thermu Praha 2016

V návaznosti na úspěšné oživení veletrhu Aqua-Therm Praha před dvěma lety pořadatelé - MDL Expo s.r.o. - i nadále demonstrují hluboký závazek k redesignované akci. Tento veletrh je jediným zástupcem mezinárodních veletrhů pro trh technického zařízení budov v České republice a je nyní představen již po jedenadvacáté. Tato událost poskytuje prostor pro demonstraci klíčových technologií a inovací, podporuje ochranu životního prostředí a klimatu, a pomáhá k šetrnému a udržitelnému využívání přírodních zdrojů.

Nepochybně, technologicky a ekonomicky vyspělé země, tak jako Česká republika, přijímají a nesou velkou míru odpovědnosti za ochranu životního prostředí a klimatu. Je důležité si uvědomit nesmírný pokrok dosažený v příslušných odvětvích, pokud jde o technologie, systémy a výrobky, zejména od počátku konání veletrhu Aqua-therm Praha. Tento vývojový proces pokračuje s nezmenšenou silou, o čemž svědčí ohromné množství inovací a vývoje, které se dostaly do centra pozornosti veletrhu Aqua-therm Praha 2016.

Organizátor veletrhu, MDL Expo s.r.o., opět spojil své síly s českými i zahraničními vystavovateli a vytvořil veletrh, který poskytuje velmi odbornou, reprezentativní a aktuální přehlídku toho, co je na trhu k dispozici, a to ze všech nejnovějších technických norem.

Za Reed Exhibitions Messe Wien, poskytovatele licence veletrhu Aqua-Therm Praha, bychom Vám rádi popřáli příjemný a úspěšný čas strávený na veletrhu.

Martin Roy (Mag.)
CEO Reed Exhibitions Messe Wien