Úvodní slovo Michal Drážďanský - MDL Expo s.r.o.

Datum: 26.2.2016
obrázek
Vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí, jménem všech mých kolegů ze společnosti MDL Expo s.r.o, Vás přivítat na 21. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aqua-Therm Praha, který se za celou svou existenci vždy snažil předvést odborné i laické veřejnosti to nejlepší, co obor technického zařízení budov nabízí.

Uplynuly tři roky od chvíle, kdy nám byl svěřen nelehký úkol, a to opět vrátit veletrh Aqua-Therm Praha mezi hlavní odborné události oboru technického zařízení budov v České republice. Zároveň uplynuly i dva roky od posledního ročníku veletrhu, který ukázal, že Česká republika si podobnou událost zaslouží a že dvouletý cyklus pořádání, kvalitní odborný doprovodný program, ale především ucelená přehlídka výrobců a generálních dodavatelů v oboru technického zařízení budov z domova i ze zahraničí je tou správnou cestou. Samozřejmě posouzení je jen na Vás, našich klientech a návštěvnících. Ale za pořadatele Vám mohu slíbit, že i nadále budeme dělat maximum, aby Aqua-Therm Praha byl nadále výkladní skříní v oboru TZB v České republice, a co říci k letošnímu ročníku?

Odbornou stránku nechám na našich partnerech, za jejichž pomoc a spolupráci jsme velmi vděční a jsou nepochybně mnohem fundovanějšími odborníky na aktuální témata, která trápí i těší většinu našich vystavovatelů a návštěvníků. Přesto mi dovolte zdůraznit alespoň několik "Highlights" dvacátého prvního ročníku veletrhu. Hlavní novinkou je upřednostnění elektronické registrace k návštěvě veletrhu s bonusem vstupu zdarma a s výstupem formou QR kódu na kartách návštěvníka. To spolu s vývojem aplikace pro snadné čtení a ukládání získaných kontaktů je asi největší novinkou tohoto ročníku. Smyslem této aktivity je především pomoci Vám, vystavovatelům a návštěvníkům, zefektivnit Vaši účast a návštěvu veletrhu a pokračovat v komunikaci i po skončení veletrhu. Samozřejmě výměna kontaktů je jen na dobrovolnosti zúčastněných, ale věříme, že tato novinka, kterou si premiérově můžete vyzkoušet právě letos, Vás zaujme stejně tak jako nás při její přípravě. Vy, dnes na rozdíl ode mne, při psaní tohoto textu již víte, zda vše dobře funguje nebo ne. Já věřím, že ano a že v případě zádrhelů k nám budete při "světové" premiéře shovívaví. Další velkou novinkou je sjednocení všech částí doprovodného programu do nového kongresového sálu s mnoha zajímavými tématy jak pro odborníky z oboru, tak laickou veřejnost. V souvislosti se směrnicemi pro úsporu energie a ochranu životního prostředí se skloňuje u všech výrobků spojených se spotřebou energie tzv. směrnice ErP a také označování výrobků a topných systémů energetickými štítky. Nová pravidla zasáhla mohutně do sortimentu a je to velké téma pro výrobce, obchodníky i projektanty a jako společné téma se bude prolínat celým doprovodným programem. Druhým velkým tématem jsou pochopitelně dotace, a letošní doprovodný program se jim intenzivně věnuje jak z odborného pohledu, tak ale i z pohledu konečných zájemců.

Oživení české ekonomiky je patrné a optimistické statistiky udávají nárůsty v několika procentech, ale to jsou jen neosobní čísla, za nás Vás však mohu ujistit, že vystavovatelé a návštěvníci pro nás nejsou pouze čísla, a nadále budeme naše služby zlepšovat, a snažit se tak přispět k pravdivosti zmiňovaných statistik.

Vám všem, kteří jste svojí účastí a návštěvou opět podpořili veletrh Aqua-Therm Praha jménem společnosti MDL Expo s.r.o. a jménem všech partnerů a spolupracovníků děkujeme a přejeme mnoho zajímavých setkání, mnoho obchodních úspěchů a především pak prospěšné zážitky jak z účasti, tak i návštěvy dvacátého prvního ročníku veletrhu Aqua-Therm Praha 2016.

Za MDL Expo s.r.o.
Michal Drážďanský