Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení? Poradíme vám, jak na to!

Datum: 22.2.2016
obrázek
Navštivte nás na stánku Státního fondu životního prostředí - Hala 5, č.s. 517. Těšíme se na Vás.

Na veletrhu se dozvíte aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci pro rodinné i bytové domy z programu Nová zelená úsporám. Poradíme vám, jakých chyb se vyvarovat, aby vaše žádost o podporu  byla zdárně vyřízena, co by o  programu Nová zelená úsporám měli vědět investoři, žadatelé o dotace, projektanti nebo energetičtí specialisté a jaké jsou naše zkušenosti s administrací žádostí programu NZÚ. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě obecných informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství.

Pro více informací navštivte www.novazelenausporam.cz

Vedle programu NZÚ vám na našem stánku představíme také Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, který navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur na podporu ekologických projektů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím. Seznámíme vás s aktuálními dotačními příležitostmi, které tento program nabízí i s plánem výzev na rok 2016.

Více informací najdete na www.opzp.cz