Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice. - Hala 4, č.s. 442

Datum: 1.2.2016
obrázek
Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města Prahy a přilehlých oblastí. V Praze pokrýváme téměř 40 % trhu s tepelnou energií a dodáváme teplo pro více než 270 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Hlavní priority Pražské teplárenské

Spokojení zákazníci

Poskytování kvalitních služeb zvyšujících uživatelský komfort a udržení dobrých vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky

Ochrana životního prostředí

Respektování zásad státní politiky životního prostředí a všech právních předpisů v oblasti životního prostředí včetně předpisů Evropské unie.

Bezpečnost práce

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti uplatňováním moderních přístupů k bezpečnosti práce.

Věděli jste, že...

Délka tepelných sítí v Praze je přibližně 650 km, což je stejná vzdálenost, jako z Prahy do Hamburku?

Tepelný napáječ z Mělníka do Prahy měří 34 km. Díky velmi účinné izolaci potrubí vychladne oběhová voda při průchodu trasou pouze o dva stupně Celsia.

Při maximálním průtoku, který je 8 200 tun vody za hodinu, jí cesta trvá necelých 5 hodin.

Teplota vody proudící v napáječi se v závislosti na ročním období pohybuje v rozpětí od 90 do 140 stupňů Celsia při tlaku až 2,5 MPa.

Objem vody v celé pravobřežní tepelné soustavě je téměř 170 000 m3 vody, což představuje přibližně 80 plaveckých bazénů.

www.ptas.cz