Klimatizační a chladicí technika Haier na veletrhu Aqua-Therm Praha 2016

Datum: 28.1.2016
obrázek
Klimatizační jednotka Haier Dawn s chladivem R32 a VRF systém MRV IV-C (68 kW) budou představeny na letošním Aqua-Thermu Praha 2016

V rámci expozice klimatizační a chladicí techniky Haier na veletrhu Aquatherm Praha 2016 (hala 2, stánek 227), bude představena řada novinek a jedinečných řešení. Jedním z nich bude představení klimatizační jednotky Dawn využívající chladivo R32 a VRF systém Haier MRV IV-C s největším výkonem v jedné venkovní jednotce – 68 kW. V průběhu konání veletrhu jsou vítání všichni zájemci o představení těchto jednotek a bližší informace.

Jednotka Dawn

Jednotka Dawn je výsledkem intenzivního vývoje a sdružuje veškeré dostupné technologické inovace. Vyznačuje se především zcela odlišným chladivovým okruhem, který využívá jako teplonosnou látku chladivo R32. Je navržena v souladu s aktuální situací, kdy je kladen velký důraz na energetickou spotřebu (směrnice 2009/125 ES) jednotlivých zařízení a na snahu o snížení dopadu chladiv (F-plynů) dle Nařízení (EU) 517/214, včetně jejich regulace vzhledem k faktoru GWP (Global warming potential -  potenciál globálního oteplování). Jednotka Dawn a další navazující řady zařízení, jsou tak budoucností dalšího vývoje klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel.

Design a konstrukce

Jednotka Dawn je konstrukčně řešena především pro naprostý komfort osob v místnosti a její elegantní design podtrhuje i ty architektonicky nejnáročnější prostory. Při uvedení jednotky do činnosti, dojde k otevření jednotky a posunu čelního panelu vzhůru a zobrazí se LED displej, který lze vypnout i během provozu. Naopak při uvedení jednotky do stavu vypnuto, je jednotka kompletně uzavřena a připravena k provozu v pohotovostním režimu. Pod čelním vysouvacím panelem, je mimo jiné, umístěna dvojice inteligentních senzorů snímající osvit, dění v místnosti, pohyb osob a jejich počet.

Provozní limity

Rozsah použití jednotky Down je velmi široký a to jak ve vytápění, tak v chlazení. Z hlediska standardních provozních teplot systému je možné jednotku provozovat v režimu vytápění, od teploty venkovního vzduchu - 30°C nebo v režimu chlazení od -20 °C.  Jednotku je tak možné využívat jako tepelné čerpadlo pro komfortní teplovzdušné vytápění, především rezidenčních prostor a to bez nutnosti instalace přídavných komponentů. Použití jednotky pro velmi náročné provozy s potřebou chlazení je také možné, ale vzhledem ke svému „luxusnímu“ designu a funkcím zaměřeným na komfort osob, je vhodné využít jiný typ vnitřní jednotky, určený pro takové technologické místnosti.

Komfortní provoz a energetická účinnost

Zcela nová konstrukce jednotky umožňuje dosáhnout velmi tichého provozu. Při super nízkých otáčkách ventilátoru je hladina akustického tlaku Lp = 15 dB (A) ve vzdálenosti 1 m (měřeno v hlukové laboratoři). Lze tedy konstatovat, že za stanovených podmínek se jednotka stává téměř neslyšitelnou a nikterak nenarušuje své okolí hlukem z provozu. Umístění jednotek je tak možné i do nejnáročnějších místností z hlediska hluku, jako jsou ložnice nebo malá nahrávací studia.

Díky velmi sofistikované řídící technologii digitálního frekvenčního měniče A-PAM (kompresor) a DC motoru ventilátorů . zcela nové konstrukce jednotky využívající nejmodernější komponenty, dosahuje jednotka energetické třídy A+++ v režimu chlazení i vytápění SEER = 8,6, SCOP = 5,1. Jednotka tak minimalizuje požadavky na el. energii a její provoz je v porovnání s konkurenčními výrobky „ekonomický“.

Jednou z mnoha funkcí, které jsou u jednotky Dawn  standardně k dispozici, je ovládání jednotky pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu iOS/Android. Jedná se o tzv. WiFi ovládání využívající zabudovaného modulu ve formě USB paměti, který umožňuje, v případě dosahu signálu WiFi sítě s připojením na internet, ovládat jednotku v reálném čase odkudkoliv na světě. Jednotku je takto možné ovládat plnohodnotně, jako dálkovým ovladačem a dokonce je umožněno využívat i nadstandardních nastavení pomocí aplikace, oproti standardnímu ovladači (detailní týdenní časovač provozu, apod.). Standardním ovladačem pro tuto jednotku je dálkový ovladač s velkým LCD displejem a v případě požadavku je možné využít také nástěnný dotykový ovladač s nadstandardním designem a velikostí jako světelný spínač.

Instalace

Při konstrukci jednotky Dawn bylo vývojovými inženýry pamatováno i na instalační techniky a maximální usnadnění jejich práce. Výsledkem je řada inovací, které zkracují dobu potřebnou pro instalaci jednotky a samotný servis. Instalace chladivového potrubí a elektro je možná bez odklopení jednotky (odklopení je nutné u standardních nástěnných jednotek) a to díky odnímatelnému spodnímu krytu, který zajišťuje přístup k připojovacím bodům. Samotný servisní/ montážní prostor byl výrazně zvětšen pro snazší přístup. Instalační konzole jednotky je opatřena popisy jednotlivých kotvících bodů a měřítkem, díky čemuž je umístění jednotky do požadované polohy také výrazně usnadněno.

Unikátní inteligentní řízení ECOPILOT

Jednotka Dawn je vybavena senzorem osob pro poskytnutí velmi komfortního prostředí, s ohledem na provozní náklady. Senzor pohybu rozdělí prostor na šest sekcí a sleduje počet, pohyb a pozici osob v místnosti a na základě informací od tohoto senzoru jednotka automaticky přizpůsobí provoz tak, aby zajistila tepelnou pohodu, s ohledem na novou situaci v prostoru. Jednotka umožňuje plně automatický provoz, kdy reguluje výkon a nastavení v závislosti na počtu osob a jejich fyzické aktivitě a dále umožňuje směrovat proud upraveného cirkulačního vzduchu do pásma pobytu osob (nebo mimo – dle výběru). Provoz jednotky může být změněn i na základě informací ze světelného senzoru, který umožňuje automatický přechod jednotky do provozu v nočním útlumu.

VRF systém Haier MRV IV-C

Systém MRV IV plně navazuje na velmi úspěšnou 3. generaci, která je stále ve výrobě a k dispozici pro Vaše projekty. 4. generace MRV se tak stává doplněním produktové řady VRF systémů Haier, která nabízí veškeré nadstandardní vlastnosti a splňuje požadavky současné doby. VRF systémy Haier se stávají jedním z nejkomplexnějších systémových řešení pro střední a velké komerční aplikace.

Konstrukce

Haier MRV IV disponuje několika světovými prvenstvími, mezi kterými je například nejvyšší výkon v jednom samostatném modulu venkovní jednotky a to 24 HP (68 kW). Moduly je možné kombinovat až do výkonu 72 HP, což odpovídá 204 kW chladicího výkonu. Tzn., že pro instalaci je potřeba méně místa oproti konvenčním technologiím. Systém se skládá ze dvou základních modulů, které disponují stejným půdorysným rozměrem pro zachování kompaktnosti systému a mění se pouze jejich výška. Půdorysný rozměr jednoho modulu je 1350 x 720 mm.

Technologie a klíčové vlastnosti

Celý systém je navržen jako „FULL DC INVERTER CONTROL“ – tzn., že systém je řízen krokovou nebo dvoupolohovou regulací. Veškerá regulace probíhá plynule díky precizní řídící technologií DC Inverter – digitálního frekvenčního měniče otáček kompresoru a ventilátorů. Dále je chladivový okruh osazen pro nejpřesnější a hladkou regulaci elektronickými expanzními ventily, které jako u 3. generace mohou měnit plochu kondenzátoru dle aktuálního výkonu systému.  Celý systém díky nejnovějším komponentům a precizní regulaci dosahuje vysokých chladicích a topných faktorů a to až 4,29. Systém je navržen pro práci s maximální možnou součtovou délkou potrubí až 1000 m a při venkovních teplotách od -23 do +53 °C.  Je vybaven veškerými funkcemi a vlastnostmi jako 3. generace, např. střídání provozu, útlumový provoz, atd..  Oproti 3. generaci je systém vybaven ochranou proti úderu blesku, dvojitou tlakovou ochranou (nízko a vysokotlakou), speciálním teplotním čidlem snímajícím teplotu oleje kompresoru s vazbou na jeho provoz a dvoustupňovým systémem odloučení oleje. 

Jako nadstandardní, je možné považovat například vybavení vnitřních jednotek beznapěťovými kontakty pro spínání a vypínání provozu od externího zařízení, jelikož konvenční systémy takovéto vybavení nabízejí jako volitelné příslušenství. Nový MRV IV systém bude možné připojit do nově zbudovaného cloudového monitorovacího systému, kde 24 h denně sledují provoz inženýři výrobce v monitorovacím centru a v případě potřeby tak mohou předejít vážným problémům. Do tohoto systému se bude moci připojit i uživatel a servisní organizace. Znamená to plný a snadný dohled na provozem online v reálném čase kdekoliv na světě.

Více detailních informací naleznete v katalogu pro rok 2016, který bude k dispozici pro všechny zájemce během veletrhu. Další informace naleznete na www.haier-klimatizace.cz, kde budou detailní informace týkající se jednotky Dawn zveřejněny v 04/2016. Již nyní můžete nahlédnout na náš Youtube kanál „Sokra klima“, na kterém naleznete interaktivní představení jednotky Dawn i systému MRV IV.