E-news - homepage

5.1.2018

První billboard už visí

Děkujeme firmě Brilon za propagaci veletrhu a těšíme se na Vás. Váš tým Aquatherm Praha.

27.11.2017

Nejprestižnější přehlídka TZB se blíží

Podívejte se již dnes na umístění Vašich favoritů na 22. ročníku veletrhu. 15.000m2 výstavní plochy, 20tis. návštěvníků, bohatý program.

8.12.2017

Aplikace ATapp®

Podruhé v Evropě, poprvé v České republice, opět na Aquathermu Praha, zatím pouze pro platformy Android, na iOS intenzivně pracujeme.

10.11.2017

Jsme s Vámi už 25 let

Příští rok tomu bude 25 let, kdy se konal první ročník veletrhu Aquatherm Praha a proto každý den veletrhu rozdáme 25 telefonů.

18.3.2017

Časopis VVI novým mediálním partnerem Aquathermu Praha

Český odborný časopis pro techniku prostředí začal vycházet v roce 1958 pod názvem Zdravotní technika a vzduchotechnika a je tak jedním z nejstarších odborných periodik u nás. Jsme velice rádi, že můžeme spojit naše aktivity s tak renomovaným časopisem, ale především pak s jednotlivými osobnostmi, které jsou spojené právě s časopisem VVI.

9.5.2017

Děkujeme HK ČR za udělení záštity pro rok 2018

Dovolte nám tímto poděkovat panu Vladimíru Dlouhému, prezidentovi Hospodářské komory České republiky, za udělení záštity nad 22. ročníkem mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 2018. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na spolupráci.

18.3.2017

Děkujeme MŽP za udělení záštity pro rok 2018

Dovolte nám tímto poděkovat panu Richardu Brabcovi, ministrovi životního prostředí České republiky, za udělení záštity nad 22. ročníkem mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 2018. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na spolupráci.

9.3.2016

Aquatherm Praha 2016 na www stránkách našich vystavovatelů

Podívejte se na ukázky titulních webových stránek kde probíhala také intenzivní kampaň. Všem vystavovatelům děkujeme za pomoc s pozváním návštěvníků.

obrázek
26.4.2016

Závěrečná zpráva Aquatherm Praha 2016

Co jsou zajímavosti, které stojí za to si v rámci letošního ročníku připomenout? Určitě doprovodný program v duchu inovací, energetické účinnosti, eco designu a obnovitelných zdrojů energie, ale i návrat firem ze zdravotechniky, čímž se přehlídka oboru TZB stala opět komplexnější a ucelenější. Také nový systém elektronické registrace pro návštěvníky a v neposlední řadě atraktivní firemní expozice ve všech halách, které poutaly svým vzhledem a předčily očekávání každého návštěvníka.

obrázek
26.4.2016

Vyhodnocení kampaně pro podporu veletrhu Aquatherm Praha 2016

Ozvěny mediální kampaně po veletrh potvrdili její správné zaměření. Vždyť reklamní spoty v televizi shlédlo téměř 3 miliony diváků, na rádiu Impuls slyšelo další 2 miliony, nemluvě o dalších médiích jako internet, billboardy nebo denní, odborný nebo lifestylový tisk.

obrázek
30.3.2015

ISH 2015 - zaříkávací formulí je heslo související s úsporami energie

Mezi 2 500 vystavovateli se rozhodně neztratili čeští výrobci. V oblasti vytápění, klimatizace a větrání je kladen mimořádný důraz na nízkou spotřebu elektrické energie. Emisní třídy a účinnosti u kotlů na tuhá paliva je věc v Německu již řadu let vyřešená, ale je to stále živé téma. Opět bylo vidět tradiční "německé" téma hygieny vody. A samozřejmě krásné designové kousky v sanitární technice.