Doprovodný program veletrhu 2018

Hlavní garant doprovodného programu - Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz

Pořadatelé doprovodného programu si vyhrazují právo program měnit. Vstup na přednášky je zdarma a platí do vyčerpání kapacity sálů.

ÚTERÝ 27. 2. 2018

Budovy: Trendy a budoucnost, pořádá: ČVUT UCEEB

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1
10:30 – 12:30
 • ČVUT UCEEB na cestě ke stavbám budoucnosti - Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
 • Pavilon České republiky EXPO 2020: Získávání vody v poušti s využitím sluneční energie - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
 • Zhodnocení provozu budovy Fenix jako aktivního prvku elektrické sítě – Ing. Petr Wolf, Ph.D.
 • Solární hybridní kolektory a jejich aplikace - Ing. Nikola Pokorný
13:00 – 16:00
 • Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů – doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
 • Moisture Guard – Ing. Jan Včelák, Ph.D.
 • Predikce výroby FV systémů – Ing. Petr Wolf, Ph.D.
 • Tepelný komfort při vytápění budov s nízkou spotřebou energie – platí osvědčené principy? - Ing. Karel Kabele, CSc.
 • Inovativní přístupy k řízení energetiky budov - Jan Včelák, Ph.D.
 • Internet budov – Ing. Mgr. Michal Kuzmič
Po skončení přednášek je v sále vyhrazený prostor pro diskuzi s odborníkem. Součástí ČVUT UCEEB fóra je pozvánka na komentovanou prohlídku ČVUT UCEEB v rámci Dne otevřených dveří 21. března 2018.

BIM – rekapitulace situace v ČR, knihovny BIM a BIM realita v zahraničí, pořádá: Odborná rada pro BIM a TZB-info

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
10:30 – 12:30
 • Koncepce BIM v nové České agentuře pro standardizaci – Krátká rekapitulace legislativy (od kdy, pro koho …) a stavu v ČR, zpracování norem a výhled
 • Příklady staveb realizovaných nebo připravených v BIM v ČR
 • Knihovny BIM pro TZB a příklady z projektů
 • BIM v projektování průmyslových areálů. Ve světě a v průmyslu je BIM běžný a nutný Vzniklo tak prostředí pro efektivní projektování, koordinaci technologií, ale i pro nové profese kontroly návrhu pomocí virtuální reality.

Větrání škol, pořádá: Česká rada pro šetrné budovy

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
13:00 – 15:30
Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2) a nevyhovující světelné či akustické podmínky – to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nově spuštěného projektu zaměřeného na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. S cílem odstranit problémy provádí Rada od letošního května nejen měření, ale navrhuje zúčastněným školám i vhodná řešení.
Na doplnění tématiky rekonstrukce škol bude v závěru umístěn blok Laufen – vybavení WC ve školách.

Den starostů (na pozvání), pořádá: Svaz měst a obcí ČR

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – 1. patro
10:30 – 16:00
 • Možnosti nakládání s odpadem po roce 2024
 • Mýty v nakládání s kaly z ČOV
 • Benchmark vodního hospodářství
 • Energetické úspory z pohledu obcí
Pro pozvánku spojenou s nutnou registrací předem kontaktujte prosím kancelář SMO ČR tel: 234 709 711/717, e-mail: smocr@smocr.cz

STŘEDA 28. 2. 2018

Konference Projektanti budov, pořádá: PeN42

přednášející: Thermona spol. s r.o., Almeva East Europe s.r.o., Kermi s.r.o., REGULUS spol. s r.o.
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1
10:30 – 16:00
Cílem  konference   je   představit   novinky   a   vize   blízké   budoucnosti   v   oblasti   projektování   budov   se   zaměřením   na   topné   systémy.   Ptáte   se,  co  získá  účastník  konference?  Kromě  aktuálních  informací  v  případě   zájmu   i   balíček   doprovodných   služeb   a   to   zcela   ZDARMA.   Dopravu z Brna do Prahy 27. 2. a zpět do Brna 28. 2. 2018. Ubytování se snídaní v hotelu blízko výstaviště včetně večerního rautu 27. 2. Vstup na veletrh, účast na konferenci včetně občerstvení. A jako bonus sborník přednášek a 1 bod ČKAIT!
Více informací a přihlášení: www.projektanti-budov.eu – e-mail: hrdlicka@pen42.cz, tel.: 730 518 804. 

Energetické hodnocení budov, pořádá: katedra TZB ČVUT Praha

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 2
11:00 – 12:30
Oblast energetické náročnosti budov ze směrnice 2002/91/ES byla implementována do české národní legislativy v ustanovení § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Toto ustanovení řešilo jak samotné požadavky na energetickou náročnost, tak také požadavky na certifikát energetické náročnosti budov a jeho náležitosti.
 • Jaké změny v legislativě lze očekávat? - Prof. Ing. Kabele, Csc.
 • Porovnání ENB hodnocení s realitou - Ing. Ondřej Horák, Ph.D.

Kulatý stůl – téma tepelná čerpadla, pořádá: Asociace výrobců tepelných čerpadel

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 2
13:00 – 15:30
Využívání TČ a TČ jako součást OZE v evropském a českém energetickém mixu 

Energetika a OZE, pořádá: Asociace OZE

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 3
11:30 – 12:30
Balíček zimní energie, čistá energie pro Evropany 

Tepelná čerpadla v evropském kontextu, pořádá: Asociace výrobců tepelných čerpadel

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
11:00 – 12:00
EPHA – Certifikace, evropská legislativa, požadavky na účinnost – simultánně tlumočeno 

Retrofit, pořádá: TZB-info

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
12:00 – 13:40
 • Výměna ventilátorů ve starších klimatizačních jednotkách za účelem snížení provozních nákladů úsporou elektrické energie při rychlé návratnosti investic - Michael Hofmann, Ziehl Abegg SEsimultánně tlumočeno
 • Retrofit ve vzduchotechnických jednotkách v ČR a VZT v energetickém hodnocení budov - Jan Schwarzer, Ph.D.
 • Eurovent – aktivní podpora energeticky účinných a trvale udržitelných technologií
 • Retrofit z pohledu MaR

REHVA, pořádá: Společnost pro techniku prostředí

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
13:40 – 14:40
Aktuální kroky v procesu k NZEB – simultánně tlumočeno 

Eurovent

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
16:00 – 17:00
 • Filtrace a nová publikace Eurovent Recommendation 4/23 (2017) o ISO 16890 - simultánně tlumočeno
 • Certifikace - simultánně tlumočeno

ČTVRTEK 1. 3. 2018

Školení pro projektanty, pořádá: AZ FLEX, a.s.

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1
10:30 – 18:00
odborné firemní školení 

Hodnocení vnitřního prostředí, pořádá: katedra TZB ČVUT Praha

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 2
10:30– 12:00
 • Modely pro budování vnitřního klimatu a energetické simulace
 • Nový přístup pro hodnocení vnitřního prostředí
 • Metodika hodnocení vnitřního prostředí v historických budovách

GDPR pro řemeslníky a servisní techniky, pořádá: CTI ČR ve spolupráci s TZB-info

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 3
10:30 – 12:30
 • Legislativa, vysvětlení pojmů, co se skutečně mění a důsledky pro praxi u firem, které se zabývají montáží - Jiří Kopačka, specialista problematiky GDPR
 • Příklady toho, co by měla malá firma zabývající se servisem a montáží učinit - Jan Klempíř, specialista informační bezpečnosti 

Kotlíkové dotace a decentralizované vytápění rodinných domů se zaměřením na obce a městské satelity, pořádá: TZB-info

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
10:30 – 12:00
 • Statistiky pelet a briket, kotlíkové dotace, kontroly kotlů, certifikace a jakost paliv - Vladimír Stupavský
 • Suroviny pro dřevní paliva, situace v dřevařství, distribuce a ceny paliv - Marek Řebíček a zástupce SFŽP
 • Novinky v sortimentu kotlů spol. Enbra
 • Profesní kvalifikace, zkoušky topenářů, porovnání termo a fotosolárů k vytápění
 • Problematika provozu zdrojů tepla na pevná paliva z pohledu přechodu lidí bez zkušeností z paneláků do rodinných domů, aneb co se lidé musí naučit a co jsou jejich povinnosti (zatápění, provoz, likvidace popela, spalinové cesty,...) - Jiří Horák, Ph.D., VŠB Ostrava, VEC

Dešťovka, hospodaření s dešťovou vodou a cena vody 2018, pořádá: TZB-info

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
12:00 – 14:00
 • SFŽP – dotace Dešťovka, vyhodnocení, pokračování, stočné pro příjemce dotace
 • Aktuální stav HDV v ČR a porovnání se zahraničím
 • Cena vody 2018. Kolik platíme a kolik bychom mohli platit. Proč je voda v ČR tak drahá? - Radek Novotný
 • VaK Přerov – příklad provozu a ceny vody

Komíny a kontroly kotlů, pořádá: TZB-info, Společenstvo kominíků ČR

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
14:00 – 17:00
 • Problematika určení bezpečné teploty ve stavební konstrukci okolo komína – provětrávaná a neprovětrávaná mezera v souvislosti s půdními vestavbami.
 • Požární bezpečnost spalinových cest.
 • Hasičský záchranný sbor.
 • Renoflex, Brilon – flexibilní odvod spalin pro kondenzační plynové kotle, ideální pro rekonstrukce
 • Prezentace nové příručky – rádce provozovatelům topidel a krbů na pevná paliva.
 • Kontroly kotlů - Zdeněk Lyčka
 • Slavnostní křest knihy Kontroly kotlů

PÁTEK 2. 3. 2018

Optimalizace napojení na CZT nebo výstavba zdroje tepla pro bytový dům? Technika a ekonomika, pořádá: TZB-info, Společenstvo kominíků ČR

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
10:30 – 13:00
 • Problematika dvousložkové ceny tepla v CZT a možnost optimalizovat stanovení odebraného množství a nasmlouvaného výkonu - Vladimír Galád
 • Ekonomika investice do kotelny pro bytový dům - Tomáš Vele, TEP Jablonec
 • Problematika spalinových cest v souvislosti s přechodem z nekondenzačních na kondenzační kotle
 • Provozní souvislosti vlastností otopné vody - Jiří Matějíček, CSc.

Úspory vycházející z monitoringu energií. VZT, VYT, voda, pořádá: TZB-info

místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
13:00 – 14:30
 • úspory hledejme ve spotřebě, výsledky monitoringu a jejich využití - Jan Široký, Energocentrum Plus, s.r.o.
 • Potenciál úspor ve VZT - ebm papst
 • Potenciál úspor v přehledu a kontrole spotřeby vody - Kamstrup A/S
 • Úspora vody v koupelnách - Laufen

Úprava alternativních zdrojů vody pro bazény a wellness, pořádá: redakce časopisu Bazén a sauna

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1
10:30 – 12:00
 • Požadavky, zodpovědnost
 • Šedé vody, studniční a říční voda

Handicap program a vyhláška 398/2009 Sb., pořádá: TZB-info

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1
12:00 – 13:00
 • Komentář vyhlášky
 • Laufen – příklady produktů
 • Odtokové systémy a bezbariérová řešení sprchových prostor - HL Hutterer Lechner GmbH 

Kamery a GDPR pro bytové domy, pořádá: TZB-info

místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1
13:00 – 14:30
 • Legislativa, povinnosti, zodpovědnost
 • Instalace a provoz kamer v souladu s požadavky zákona

PRO VSTUP ZDARMA SE REGISTRUJTE ZDE