Rekonstrukce TZB v bytových domech

Datum: 10.11.2017
Portál TZB-info Vás srdečně zve na mimořádnou odbornou konferenci Rekonstrukce TZB v bytových domech, která se koná 15.11.2017 v Masarykově koleji v Praze 6. pro domy, které prošly výměnou oken a zateplením, stejně jako pro domy, které si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace pro projektanty, facility manažery, energetické specialisty a auditory, správce a majitele domů, předsedy SVJ a bytových družstev, techniky.

Konference je určena:

  •  pro domy, které prošly výměnou oken a zateplením, stejně jako pro domy, které si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace
  • pro projektanty, facility manažery, energetické specialisty a auditory, správce a majitele domů, předsedy SVJ a bytových družstev, techniky.

Součástí vložného je publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem více než 170 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní, projektování a pro provoz. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference!

PROGRAM KONFERENCE + ONLINE PŘIHLÁŠKA – ještě je pár volných míst

Připraveny jsou přednášky a kapitoly publikace na například na témata: ekonomické a praktické vyhodnocení variant změn ve vztahu k úsporám energie, kdy a proč udělat technický průzkum, technický audit, projekt, energetický posudek a průzkum stávajícího stavu. bude mít konkrétní vliv modernizace soustav vytápění na dynamiku vytápění?  Co izolace rozvodů a technologií, oběhová čerpadla, teplá voda a cirkulace, akumulace, zdroje, OZE, řešení předávacího místa do budovy, projekty seřízení otopných soustav po zateplení, fakturační a provozní měření spotřeby tepla? Důležitá je hospodárná doba životnosti – uvedeme hodnoty pro vybrané prvky a funkční díly. Jak má vypadat montáž a přejímka otopné soustavy? Požadavky na majitele při modernizaci soustav TZB v souladu s novým občanským zákoníkem a stanovami.

Těšíme se, že v diskusi vzniknou zajímavá témata, která pak přeneseme i na jarní Aquatherm Praha. Těšíme se na vaši návštěvu.